Резултатите от референдума: пълна победа на българската солидарност

Резултатите от референдума са известни (виж сайта на ЦИК). „ДА„-то победи с огромна преднина. Резултатът „де юре“ не е задължителен, но „де факто“ е силно препоръчителен за народните представители. Те имат тримесечен срок да вземат окончателно решение дали да започнат веднага с въвеждането на дистанционното гласуване по електронен път или да изчакат практиката да бъде наложена от Европейския съюз.

Малко известно е, че победата на референдума е безапелационна в две отношения:

 1. Дори при хипотетично увеличаване само на гласовете „НЕ“ до достигане на т.нар. „праг на задължителност“ *) , „ДА“-то щеше отново да спечели с 53.8% (инфографика):
  Резултати при хипотетична задължителност
  Прагът на задължителност се оказва едно напълно безсмислено правило.
  .
 2. Българските граждани, живеещи извън страната, са една от обществените групи, които биха имали най-голяма полза от електронното гласуване, заедно с хората с ограничена мобилност и тези, които не се намират на настоящия си адрес в деня на избори или референдуми.
  .
  Зад граница на референдума участваха по-малко от 30 000 души. Мнозина обсъждаха причините за традиционно символичната изборна активност. Те са комплексни и са свързани с изключително ниската степен на информираност, с трудностите по подновяване на документите за самоличност с изтекла валидност и трудности при придвижването до най-близката изборна секция.
  .
  Далеч по-важен обаче е фактът, че българите, гласували в България – както в големите градове, така и в селата – подкрепиха масово електронното гласуване. При обратен сценарий, дори с „ДА“ да бяха гласували 300 000 българи в чужбина (равносилно на повече от 1000 гласували във всяка една от 294-те изборни секции по света!) и ако отношението на сънародниците в Родината беше негативно, тежестта на тези хипотетични 300 000 гласа би била незначителна, а разединението – катастрофално.

Референдумът като победа на солидарността

Изводът е ясен. Солидарността на гласувалите в България се оказа решаваща за крайния изход. Това беше най-доброто, което се случи на референдума. Резултатът е едно силно положително послание за общото бъдеще на българите в и извън Родината.

*) Праг на задължителност: 3 500 585 души, което е броят на гласувалите на парламентарни избори на 5 октомври 2014 година (източник ЦИК)

Референдум на 25 октомври 2015г. в чужбина: за какво, къде, как и възможни сценарии

IMG_0612.JPG

Референдумът с въпрос

„Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите?“

ще се проведе тази неделя, 25 октомври 2015 г., от 06:00 до 19:00 часа местно време.

Къде може да се гласува извън България?

Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху зелената звездичка на тази карта. (източник: МВнР)

Кой има право да гласува?

Не се изисква предварителна регистрация или подаване на заявление!

Могат да гласуват всички български граждани

 • живеещи или временно пребиваващи в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 • навършили 18 години
 • които представят един валиден български документ за самоличност, като:
   • паспорт
   • лична карта
   • военна книжка

Ако горните три документа са с изтекла валидност, може да се гласува и с удостоверение, издадено от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за удължаване на тяхната валидност или за издаване на нови.

Как изглежда бюлетината за референдума?

Може да се запознаете с бюлетината за референдума и как се гласува с нея с помощта на това официално видео.

Как можете да си спестите време в изборния ден?

На референдума отново всеки гласуващ извън страната ще трябва да попълни декларация. Ако искате да си спестите време, може да свалите от сайта на ЦИК от тук, отпечатате, попълните и подпишете със син химикал декларацията предварително и да я донесете в секцията в изборния ден.

Какво следва в зависимост от резултата от референдума?

Възможни са три сценария (чл. 23 от закона):

 • Първи сценарий „Задължителен резултат“

Гласуват над 3 500 585 (*) избиратели и повече от половината от тях гласуват с „Да“. Тогава предложението да се въведе дистанционно гласуване по електронен път се счита за прието. Парламентът е задължен да измени съществуващите закони, за да го приложи на практика.

 • Втори сценарий „Препоръчителен резултат“

Гласуват между 1 377 179 (**) и 3 500 585 избиратели и повече от половината гласуват с „Да“. Тогава предложението се внася в парламента, който го разглежда и гласува решение, дали да приеме предложението или не.

 • Трети сценарий „Необвързващ резултат“

Гласуват под 1 377 179 избиратели. Парламентът не е задължен да вземе отношение, независимо от резултата.

(*) гласували на последните парламентарни избори на 5 октомври 2014 г.
(**) – 20% от общия брой от 6 885 893 гласоподаватели за референдума (съобщение на ЦИК от 22.10.2015г.)

Заявление за изборни секции в чужбина – жест на българска солидарност и други тайни

Българските граждани, живеещи или временно пребиваващи в чужбина в деня на референдума на 25 октомври 2015, имат нужда от избирателна секция в тяхна близост, в която – ако пожелаят – да могат да гласуват в деня на изборите.

Освен вече автоматично откритите секции (в този списък и със зелен ромб на тази карта), могат да бъдат открити и допълнителни изборни секции в нови места. Условието е за тях да бъдат събрани най-малко 40 заявления в срок до 29 септември 2015, 24:00 часа.

КАКВИ СА ТАЙНИТЕ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО?

 • Заявлението не обвързва със задължение да се гласува. То служи предимно за отваряне на изборна секция.
 • Заявлението е израз на солидарна подкрепа. То дава шанс на сънародниците ни, живеещи в чужбина, които имат желание в деня на референдума, да могат да упражнят правото си на глас в удобно за тях място
 • Подаденото заявление не обвързва да се гласува в мястото, което е посочено в него. Може да гласувате в която и да е друга секция, в която и да е страна в чужбина.

КАК БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

На сайта на Централна избирателна комисия (тук) може да подадете, в рамките на 5 минути, заявление по електронен път за откриване на допълнителна изборна секция в удобно място за вас или вашите приятели и познати.

 • Нямате кирилица на компютъра? Може да ползвате тази програма. Пишете в клетката с мишката, после копирате текста и го слагате в клетките на заявлението.
 • Номер на документа за самоличност

Ако сте си вадили личния документ последните 1-2 месеца в България, е възможно системата да не приема номера на документа. Опитайте с по-стар документ (лична карта или паспорт), ако имате.

 • Постоянен адрес по лична карта

Внимание! Въведете данните за постоянния адрес точно както е написан в личната ви карта (със запетайки, точки, тирета и празни места). Това е най-чувствителният текст за въвеждане, за да бъде заявлението ви успешно прието от системата. В противен случай ви излиза съобщение за грешка „Адресът не съвпада с данните от Национална база данни „Население“;

Внимание! Внимание! Ако личната ви карта е издавана в посолство или консулство в чужбина, и имате проблем с приемане на заявлението от системата, изберете от падащия списък най-отдолу за място на издаване: „МВР“, т.е. без града, който е изписан на личната ви карта.

 • Полетата в карето „Информация за контакт“ не са задължителни! Може да ги оставите празни:SnapshotContactInfoCIK
 • Място за гласуване

Ако името на удобното за вас желаното място все още не фигурира в падащия списък, може да го добавите:

SnapshotFormularCIKMiasto

 • Контролен код

Ако не различавате добре или сбъркате контролния код, може чрез натискане на миниатюрното бутонче да генерирате нов код, без наново да въвеждате цялото заявление:

NewCodeGeneration

КАКВО Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ, СЛЕД КАТО ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

След като подадете заявление, ще е добре да помолите вашите близки, познати и приятели в района в чужбина, където живеете или пребивавате, да ви подкрепят с подаване на заявление и да ги информирате, как да го направят.

КОЛКО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЕЧЕ СА ПОДАДЕНИ ПО МЕСТА?

Това може да проверите на следния адрес.

Резултати от парламентарни избори 2014 в Швейцария

За българите, живеещи на територията на Швейцария, имаме възможност да публикуваме обобщени резултати от парламентарни избори 2014, както и ретроспекция на броя на гласувалите общо и по градове в Швейцария. За по-добра резолюция кликнете върху картинките.

ResultsCH2014 VoteCHParliam

VoteCHParliamCities

Забележка: В Базел през 2013 са гласували около 30-40 българи от Фрайбург (Германия). От 2014 г. има секция и във Фрайбург.

 

Парламентарни избори в чужбина на 5 октомври 2014: гласуване къде, как и за какво

Предсрочните парламентарни избори ще се проведат тази седмица, в неделя, 5 октомври 2014 г., от 06:00 до 19:00 часа местно време.

Къде може да се гласува извън България?

Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху зелената звездичка на тази карта.

Кой има право да гласува?

Не се изисква предварителна регистрация или подаване на заявление!

Могат да гласуват всички български граждани

 • живеещи или временно пребиваващи в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 • навършили 18 години
 • които представят един валиден български документ за самоличност, като:
   • паспорт
   • лична карта
   • военна книжка

Ако горните три документа са с изтекла валидност,може да се гласува и с удостоверение, издадено от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за удължаване на тяхната валидност или за издаване на нови.

Как изглежда бюлетината за гласуване в чужбина?

Може да се запознаете с бюлетината за гласуване в чужбина тук.

Как можете да си спестите време в изборния ден?

На тези избори, за разлика от друг път, всеки гласуващ ще трябва да попълни декларация. Ако искате да си спестите време, може да свалите от тук, отпечатате и попълните декларацията предварително и да я донесете в секцията в изборния ден.

Какъв е изборът по същество?

В тази публикация ще намерите обобщени линкове към платформите, клиповете и презентациите на кандидат-депутатите на 25-те партии и коалиции.

Какви са посланията на партиите и коалициите към българите в чужбина ?

Следете координационния сайт на проекта, където се надяваме до края на седмицата да можем да публикуваме и тази ценна информация.

Желаем успешен изборен ден!

Екипът на проекта

Кампания „Да намерим посланията към българите в чужбина“ на партиите и коалициите за изборите на 5 октомври 2014

Остават броени дни до изборите на 5 октомври 2014.

За българите, живеещи в чужбина, пъзелът от условия, за да дадат успешно своя принос, е почти подреден. Освен изборната активност, която ще стане ясна в края на изборния ден, липсва още само едно-единствено парченце в картината. Това са посланията на политическите партии и коалиции към българите в чужбина:

Послания на партиите за българите в чужбина

Къде са тези послания? Има ли ги въобще?

Ударете едно рамо на проекта за подпомагане на масовото гласуване на българите в чужбина! Изпратете като коментар под тази статия или под този пост във фейсбук  линкове към статии, видео и други медийни материали, където кандидатите за депутати на 25-те партии и коалиции се обръщат към 1.5 милиона българи в чужбина и говорят за техните проблеми, нужди и за решенията, които те предлагат, както и за визията и ролята на сънародниците в странство за бъдещето на България. Ние ще обобщим и предоставим информацията на нашите сънародници по света, за да ги улесним да вземат информирано решение в изборния ден.

Благодарим за вашата помощ! Нека търсенето започне сега!

Екипът на проекта

Моят избор от чужбина. За какво гласуваме на 5 октомври 2014?

LogoGlasuvaneAbroad

Българите, живеещи или временно пребиваващи в чужбина, за разлика от сънародниците си в България, нямат избирателен район и не могат да гласуват с преференция за конкретен кандидат-депутат. Те могат да гласуват само за цялата кандидатска листа на избраната от тях партия или коалиция, като техният избор включва задължително и кандидатите-бивши агенти на Държавна сигурност (ако има такива в листата).

Екипът на проекта за подпомагане на масовото гласуване на българите в чужбина направи списък на партиите и коалициите, участващи в парламентарни избори 2014г, с линкове към техните програми, видео-презентации и презентации на кандидати (доколкото те са публикувани и можаха да бъдат намерени в интернет). Допълнително сме дали информация и за наличието на бивши агенти на държавна сигурност сред кандидатите за депутати.

Информация за партиите и коалициите, участващи на парламентарни избори 2014:

N Партия или коалиция
Програма Видео Кандидати Брой ДС-кандидати
1 Движение 21

тук

тук тук 2
2 Българска социалдемокрация

тук

? тук 1
3 Български национален съюз – НД тук тук (тук) 0
4 ПП Новото време тук ? тук 0
5 Обединена България (ОБ) тук тук тук 1
6 Социалдемократическа партия (СДП) ? ? тук 1
7 Реформаторски блок – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС тук тук тук

0

8 ПП Нова България тук тук тук 0
9 ПП ГЕРБ тук тук тук 5
10 ПП Общество за нова България тук  ? тук 0
11 Атака тук тук тук 4
12 НДСВ тук тук тук 1
13 КП България без цензура тук тук тук 9
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за Българско Възраждане) тук тук тук 11
15 Левицата и зелена партия тук? тук (тук) 5
16 Нова алтернатива тук тук тук 6
17 КП Десните тук тук тук 0
18 ДПС – Движение за права и свободи тук тук (тук) 11
19 ПП Глас Народен тук тук тук 0
20 Партия на Зелените тук  ? (тук) 5
21 Нова сила тук тук (тук) 4
22 БСП Лява България тук тук тук 14
23 Зелените тук тук тук 0
24 Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО тук тук тук 12
25 Република БГ тук тук (тук) 1

 

Рекорд: над 350 места по света с около 450 секции за парламентарни избори 2014

Проектът за подпомагане масовото гласуване на българите извън страната на парламентарни избори 2014 приключва с невероятен успех своята първа фаза. Извън България на избори 2014 ще има около 355 места по света, с около 450 секции (бел. ред. впоследствие отпаднаха около 20 секции в Турция и окончателният им брой стана 428). Абсолютен рекорд, надминаващ и най-смелите прогнози!

Сърдечни благодарности на всички местни координатори, активисти, проектни партньори и съмишленици! Следва интензивна работа по подготовка за изборния ден – намиране на подходящи помещения, предлагане на състави на СИК и на наблюдатели и тясна координация и сътрудничество с посолствата и консулствата по света.

Заявление за изборни секции в чужбина – жест на българска солидарност и други тайни

Българските граждани, живеещи или временно пребиваващи в чужбина в деня на извънредните парламентарни избори на 5 октомври 2014, имат нужда от изборна секция в тяхна близост, в която – ако пожелаят – да могат да гласуват в деня на изборите.

Освен вече автоматично откритите секции (в този списък и със зелена точка на тази карта), могат да бъдат открити и допълнителни изборни секции (с червена точка на картата) в нови места. Условието е за тях да бъдат събрани най-малко 40 заявления в срок до 9 септември 2014, 24:00 часа.

КАКВИ СА ТАЙНИТЕ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО?

 • Заявлението не обвързва със задължение да се гласува. То служи предимно за отваряне на изборна секция.
 • Заявлението е израз на солидарна подкрепа. То дава шанс на сънародниците ни, живеещи в чужбина, които имат желание в деня на изборите, да могат да упражнят правото си на глас в удобно за тях място
 • Подаденото заявление не обвързва да се гласува в мястото, което е посочено в него. Може да гласувате в която и да е друга секция, в която и да е страна в чужбина.

КАК БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

На сайта на Централна избирателна комисия (тук) може да подадете, в рамките на 5 минути, заявление по електронен път за откриване на допълнителна изборна секция в удобно място за вас или вашите приятели и познати.

 • Нямате кирилица на компютъра? Може да ползвате тази програма. Пишете в клетката с мишката, после копирате текста и го слагате в клетките на заявлението.
 • Номер на документа за самоличност

Ако сте си вадили личния документ последните 1-2 месеца в България, е възможно системата да не приема номера на документа. Опитайте с по-стар документ (лична карта или паспорт), ако имате.

 • Постоянен адрес по лична карта

Внимание! Въведете данните за постоянния адрес точно както е написан в личната ви карта (със запетайки, точки, тирета и празни места). Това е най-чувствителният текст за въвеждане, за да бъде заявлението ви успешно прието от системата. В противен случай ви излиза съобщение за грешка „Адресът не съвпада с данните от Национална база данни „Население“;

 • Полетата в карето „Информация за контакт“ не са задължителни! Може да ги оставите празни: SnapshotContactInfoCIK
 • Място за гласуване

Ако името на удобното за вас желаното място все още не фигурира в падащия списък, може да го добавите:

SnapshotFormularCIKMiasto

 • Контролен код

Ако не различавате добре или сбъркате контролния код, може чрез натискане на миниатюрното бутонче да генерирате нов код, без наново да въвеждате цялото заявление:

NewCodeGeneration

КАКВО Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ, СЛЕД КАТО ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

След като подадете заявление, ще е добре да помолите вашите близки, познати и приятели в района в чужбина, където живеете или пребивавате, да ви подкрепят с подаване на заявление и да ги информирате, как да го направят.

КОЛКО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЕЧЕ СА ПОДАДЕНИ ПО МЕСТА?

Това може да проверите на следния адрес.

Над 50 места от цял свят вече са покрити от екипа на проекта за подпомагане масовото гласуване в чужбина

Една седмица след старта на проекта за улесняване на масовото гласуване на българите извън страната на парламентарни избори 2014 година, екипът на проекта обхваща вече над 50 места по света с мрежа от местни координатори.

Активни български граждани от Аделаида и Пърт (Австралия), Хюстън, Систър Бей и Устър (САЩ), Линц (Австрия), Тавира (Португалия), Аахен (Германия), Маастрихт (Нидерландия), Глостър и Нюкасъл (Великобритания) поеха личен ангажимент да информират активно и навреме сънародниците си в местата, където те самите живеят, за възможността да открият удобна за тях изборна секция. На картата на проекта вече може да видите и географското разположение на мрежата от местни координатори.

Екипът на проекта очаква в най-скоро време Централната избирателна комисия (ЦИК) да активира на своя сайт системата за подаване на електронни заявления за отваряне на изборна секция. Колкото по-рано стане това, толкова повече време ще имат българите, живеещи в чужбина, да съберат необходимите за целта 40 заявления. Срокът за събиране на заявленията е 9 септември 2014.

Екипът на проекта продължава да приема доброволци за местни координатори, активисти, а на по-късен етап и членове на секционните избирателни комисии (СИК) в чужбина, както и за наблюдатели в изборния ден.