Парламентарни избори в чужбина на 4 април 2021: къде и как да гласувате

В неделя, 4 април 2021г. ще се проведат парламентарни избори.

От кога до кога може да се гласува

Секциите са отворени от 07:00 до 20:00 часа местно време.

Очаква се рекордна изборна активност! Препоръчително е да отидете в секцията сутринта, между 7 и 10 часа.

Къде може да се гласува извън България?

Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху виолетовия знак на тази карта.

Ако сте на мобилно устройство, след кликване на знака, изберете името на секцията в долната част на екрана, за да видите допълнителната информация.

Кой има право да гласува?

 • Не се изисква предварителна регистрация или да имате предварително подадено заявление!

Могат да гласуват всички български граждани

 • живеещи или временно пребиваващи в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 • навършили 18 години
 • които представят един валиден български документ за самоличност, като:
  • паспорт
  • лична карта
  • военна книжка

Може да се гласува и с документ с изтекла валидност, ако

 • Валидността е изтекла на или след 13.03.2020 г.
 • Валидността е изтекла преди 13.03.2020 г., може да гласувате само с удостоверение (по чл.263, ал.2 на Изборния кодекс), издадено предварително от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за издаване на нов документ за самоличност

Как изглежда бюлетината за гласуване в чужбина?

Може да се запознаете с бюлетината за гласуване в чужбина тук.

Отново съществува квадратче „не подкрепям никого“ (последното).

В чужбина няма възможност да се гласува с преференции, за разлика от България. Това е така, защото (все още) не съществува изборен район чужбина, в който да се кандидатират кандидати, избирани от гласуващите в чужбина.

Условия за гласуване при ковид 19

 • Носете по правилен начин лична предпазна маска
 • Спазвайте дистанция от минимум 1.5 метра
 • Дезинфекцирайте си ръцете преди и в изборното помещение и не си пипайте лицето след това
 • Спазвайте указанията за движение и поведение, давани от членовете и помощниците на секционните избирателни комисии.

Нужда от декларация, ако не фигурирате в изборния списък

 • Ако не фигурирате в списъка за гласуване на секцията, в която възнамерявате да гласувате (проверка тук), ще трябва в изборния ден да представите един брой декларация – приложение 22.
 • Препоръчително е да свалите от тук, отпечатате, попълните предварително и донесете тази декларация със себе си в изборния ден. Така ще си спестите време и неудобство за попълване на място.
 • В графата „адрес на пребиваване в съответната държава“ може да пишете адреса на самата секция.
  Не сте задължени да декларирате адреса си по местоживеене в чужбина. Според чл. 96 от Закона за гражданската регистрация е достатъчно като настоящ адрес да декларирате само държавата, в която живеете.

Желаем успешен изборен ден!

Екипът на Мрежата на изборните доброволци по света

Как да бъдете наблюдател в секция в чужбина на изборите на 4 април 2021 година

Последна актуализация на статията на 29 март 2021г.

Всеки български гражданин може да бъде в ролята на наблюдател на избори 2021.

Как може да станете наблюдател в секция в чужбина?

Тук ще опишем процедурата, която важи за Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ (ИРПС). По наша информация, от всички организации, които имат право да предлагат наблюдатели в СИК в и извън страната (пълен списък тук), ИРПС е единствената (под номер 11), която регистрира и работи с наблюдатели в секциите извън България.

Регистрация за наблюдател

Попълват се и се подписват три декларации

 1. Декларация приложение 31 (изтегляне от сайта на ЦИК тук), с което декларират, че желаят да бъдат регистрирани като независими наблюдатели
 2. Декларация за независимия наблюдател на ИРПС (изтегляне от тук)
 3. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни от ИРПС (изтегляне от тук)

ВНИМАНИЕ: Декларация приложение 31 трябва да бъде подписана с електронен подпис, за да бъде валидна.

Електронен подпис може да си извадите дистанционно, само чрез смартфон и валидна лична карта, от

Останалите две декларации могат да бъдат отпечатани, попълнени, подписани ръчно и сканирани.

Трите декларации се изпращат по мейл iva@iped.bg на Ива Лазарова от ИРПС.

Срок за изпращане на декларациите: 26 март 2021г. 29 март, включително цялата нощ на 29 срещу 30 март

Подготовка за изборния ден

 • Ще получите от Ива Лазарова уведомление за вашата успешна регистрация. Отпечатайте удостоверението от ЦИК и го носете със себе си в изборния ден. Списък на вече регистрираните наблюдатели към ИРПС може да видите на сайта на ЦИК тук.
 • Отпечатайте, изрежете и монтирайте на бадж отличителния знак за наблюдател по образец на ЦИК (изтегляне на оригинала от тук). Задължени сте да носите този бадж през целия изборен ден!
 • Запознайте се с кратките указания за наблюдатели на ИРПС (изтегляне от тук). Вътре ще намерите и телефоните за връзка с представители на ИРПС.
 • Ще получите по мейл от ИРПС и по-подробни указания за това, което може да правите като наблюдател в изборния ден, които е добро да прочетете внимателно.
 • Може да получите и онлайн обучение за наблюдател към ИРСП, което ще се проведе на 20 март 2021г., от 10 до 12:30 часа българско време. Ще получите линк и парола за включване по мейл. Обучителното видео ще бъде качено онлайн и ще сложим линк към него и в тази статия.

Изборен ден

В изборния ден отидете с удостоверението за наблюдател, с личен документ и с бадж по образец с надпис „НАБЛЮДАТЕЛ“. Представете се на председателя на секционната избирателна комисия и му предоставете копие от удостоверението за наблюдател. Ако нямате такова, ще трябва да ви запишат на ръка. Спазвайте указанията на председателя на СИК (в рамките на изборния кодекс – сваляне от тук и указанията на ЦИК) и указанията, получени от ИРСП.

Ограничения и възможности за наблюдение в условия на Ковид 19

Възможно е поради Ковид 19 да има ограничения на броя хора, които могат да присъстват в изборното помещение. В такъв случай, при условие, че решението на съда, видеозаснемането да е позволено в изборното помещение, може да монтирате на удобно и разрешено от председателя на СИК място мобилна камера (смартфон), чрез който може да заснемате и излъчвате ставащото в изборното помещение, като следите излъчването извън изборното помещение. Това важи както за времето на гласуване на изборния ден, така и за времето на броене на бюлетините и съставяне на секционните избирателни протоколи и списъци. Погрижете се предварително за статив, зарядно устройство, батерии и кабели за зареждане!

Права на наблюдателите

Наблюдателите имат право да присъстват на заседанията на избирателните комисии, при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване, в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост; при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК; и на всички останали етапи от изборния процес.

Наблюдателите имат право да получат срещу подпис копие от протокола за избора с резултатите от гласуването в избирателната секция.

Наблюдателите имат право да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Специална роля на наблюдателя

В случай на нужда, изборните доброволци, които са се регистрирали като наблюдатели, могат неофициално да помагат на СИК при работата с избирателите, особено, ако в секцията в чужбина има извънредно много избиратели.

Успешен изборен ден като наблюдател!

Актуално състояние на организацията на СИК извън страната за изборите на 4 април 2021г. (извън посолства и консулства)

Избирателни секции извън страната – заповеди за образуване на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства – тук.

Мрежата на българските изборни доброволци по света отправи към МВнР предложение за партньорско сътрудничество с дипломатическите и консулски представителства (ДКП). В резултат ДКП започнаха да публикуват на своите сайтове информация за предложените местоположения на секциите и – надяваме се скоро – и за наличните предложения за кандидат-членове на СИК извън страната.

ДържаваНаселено място
(сайт на ДКП)
ДКП *Информация
избори 2021
Допълнителна
информация
избори 2021
Актуално състояние
на организацията
на СИК извън страната
АвстралияКанбераПтук адреси: пълен списък
кандидати СИК: липсват
АвстрияВиенаПтуктукадреси: пълен списък
кандидати СИК: липсват
БелгияБрюкселПтук адреси: пълен списък
кандидати СИК: има нужди от допълнителни кандидатури
БразилияБразилияПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ВеликобританияЛондонПтуктукадреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
Германия ФРБерлинПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
Германия ФРМюнхенГКтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
Германия ФРФранкфуртГКтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
ГърцияАтинаПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ГърцияСолунПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ДанияКопенхагенПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИндонезияДжакартаПняма
сайт
тукадреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИрландияДъблинПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
ИспанияБарселонаГКтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИспанияВаленсияГКтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИспанияМадридПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИталияМиланоГКтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИталияРимПтуктукадреси: липсват
кандидати СИК: липсват
КанадаОтаваПтук адреси: пълен списък
кандидати СИК: липсват
КанадаТоронтоГКтук адреси: пълен списък
кандидати СИК: липсват
КипърНикозияПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
НидерландияХагаПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
НорвегияОслоПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ПолшаВаршаваПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ПортугалияЛисабонПтук чакат се места с 60 заявления
С. МакедонияБитоляГКтук няма разрешение за
секции извън ДКП
С. МакедонияСкопиеПтук няма разрешение за
секции извън ДКП
Р. Ю. АфрикаПреторияПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
САЩВашингтонПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
САЩЛос АнджелисГКтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
САЩНю ЙоркГКтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
САЩНю ЙоркППтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
САЩЧикагоГКтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
ТурцияАнкараПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
ТурцияБурсаККтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
ФинландияХелзинкиПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ФранцияПарижПтук тукадреси: липсват
кандидати СИК: частичен списък
ФранцияСтрасбургППтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ШвейцарияБернПтук адреси: частичен списък
(неактуален)
кандидати СИК: липсват
ШвейцарияЖеневаПтук адреси: частичен списък
(неактуален)
кандидати СИК: липсват
ШвецияСтокхолмПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват

ГК – Генерално консулство
К – Консулство
КК – Консулска канцелария
П – Посолство
ПП – Постоянно представителство

На тази карта може да следите актуалното състояние по държави и секции (разработва се).

Информационно табло за парламентарни избори в чужбина на 4 април 2021г.

За последно актуализирано на 17.03.2021

Информацията е адресирана до всички изборни доброволци, местни координатори на изборни инициативи и членове на СИК извън страната

ЗА МЕСТНИ КООРДИНАТОРИ И ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Важни срокове: На горната диаграма (оригинал тук)

Документи ЦИК

 • Условия и ред за образуване на избирателните секции и за назначаване съставите на СИК извън страната (1992/05.02.2021) тук
 • Условията, ред и организация за гласуване в избирателните секции извън страната (1993/05.02.2021) тук
 • Възнаграждения на членовете на СИК (1991/05.02.2021) тук
 • Здравен протокол (тук)
 • Заповеди за обявяване на секциите (тук)
 • Решения за съставите на СИК извън страната (чакат се на 29 март)
 • Списък с адресите на секциите извън страната (чака се)
 • Методически указания (чакат се около 20 март)
 • Изборен кодекс (тук)

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Как да си направим изборна секция. Упътване за изборни доброволци по света (избори на 4 април 2021г.)

Автор: Мрежа на български изборни доброволци по света, https://www.facebook.com/Bgizborivchuzhina

1. Какво означава да си „изборен доброволец“?

 • Организацията на изборите е задължение на държавата. Отговорността за изборния процес в чужбина се носи пряко от посолството или консулството в съответната държава.
 • Изборите в чужбина няма как да се случат без изборни доброволци. Доброволците са основната движеща сила. Те проявяват инициатива и вършат 80%-90% от подготвителната работа на място.
 • Доброволците не са служители на системата на Министерство на външните работи. Вършат всичко на добра воля като активни български граждани, преди или без въобще да бъдат назначени като членове на секционната избирателна комисия или да имат друга формална роля.
 • Най-добрият начин на съвместна работа между изборните доброволци и представителите на посолството или консулството е партньорството. Доброволците не са задължени да изпълняват заповеди от страна на служителите на посолството/консулството и в случай на странно поведение от тяхна страна могат да изискват от тях писмена комуникация. Понякога е необходим и съвет от опитен доброволец.
 • Законова рамка за работата на доброволците дават текстове от Изборния кодекс в чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2), по отношение на
  • намирането на подходящи помещения за изборни секции
  • информиране на сънародниците по места за събиране на необходимите 60 заявления на секция
  • предложения за попълване съставите на секционните избирателни комисии
  • подготовка и провеждане на изборния ден на 4 април 2021г. заедно с представителите на Посолството, консулството и други командировани представители на официалните български институции.

Законовите текстове са дадени в края на материала.

2. Условия за отваряне на секция

Има 4 условия за отваряне на изборна секция:

 1. Събиране на 60 заявления
 2. Намиране и предлагане на подходящо помещение за провеждане на изборите
 3. Даване на предложения за членове на СИК (секционната избирателна комисия)
 4. Получаване на разрешение за провеждане на избори от страната-домакин. (*)
 5. За страните извън Европейския съюз има и пето условие: ограничение от максимум 35 секции на държава. Това ограничение реално се достига в САЩ, Великобритания и Турция.

(*) За Германия и Канада процесът започва по-рано и протича по различен начин от останалите страни.

3. Подаване на минимум 60 заявления

На тази тема сме посветили отделна статия. Срокът за подаване е 8 март 2021г., 23:59:59 часа местно време.

4. Разрешение от страната-домакин за провеждане на изборите

На страницата на МВнР (https://www.mfa.bg/bg/izbori-2021) се публикуват информация за държавите, от които са получени разрешения за провеждане на изборите. Към 9 февруари 2021г. от страните със значителни български диаспори все още чака разрешение от Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Канада, Малта, Франция и Южна Африка.

5. Осигуряване на помещение за провеждане на изборите

Място/Адрес

По възможност изберете удобно/леснодостъпно място с градски транспорт. Близост до жп гара, автобусна спирка или спирка на метро е препоръчителна. За пътуващите с кола е добре да има достатъчно голям паркинг на близо.

Сграда

Хотел (конферентна зала), общинска сграда (клуб, библиотека), (българско) училище, църква, магазин (български), офис на фирма.

Помещението може да бъде както в публична сграда (община, културен център, образователен център, библиотека, църква, училище, спортно хале, промишлено …), така и в частна сграда (клуб, конферентна зала в хотел, магазин, офис на фирма …).

Да има тоалетни за членовете на СИК и за гражданите, идващи да гласуват.

Помещение

В помещението:

 • Ще се съхраняват изборните документи и оборудването на секционната комисия
 • Ще се разположи тъмната стаичка (тъмните стаички) или кабинките за гласуване и ще се провеждат изборите

Помещението трябва да отговаря на следните изисквания (с червено – във връзка с ковид 19):

 • да може да се заключва и ключът да ви бъде предоставен
 • да има площ поне 70-100 кв. м. Колкото по-голямо, толкова по-добре
 • да има прозорци, за да може да се проветрява или климатична система
 • да има 5-6 маси или чина, които ще са необходими за изборните документи на изборната комисия и за урната, както и за кабинката за гласуване
 • да има поне 6-7 стола (за изборната комисия и за избирателя, който ще гласува)
 • да има качествен безжичен интернет. Ако няма – да се провери, кой мобилен оператор осигурява стабилна връзка в помещението и да се осигури мобилен интернет от него
 • да е достъпно за хора с увреждания

Преддверие

Силно препоръчително е да има място, където чакащите да гласуват да могат да попълват декларациите – образец 22 (ако не са подали предварително заявление), да седнат и да бъдат на закрито (ако навън е лошо времето).

Резервация

Направете резервация за следния период:

 • 3 април 2021, събота, 17 – 24 часа (денят преди изборите, за подготовка на изборния ден)
 • 4 април 2021, неделя, 00:00 – 24:00 часа (денят на изборите)
 • 5 април 2021, понеделник, 0 часа – 05:00 часа (резервен часови пояс)

Помещението трябва да се резервира, дори посолството/консулството да не се е свързало още с местните власти. Резервацията може да се направи на собствено име (като частно лице) или на името на местна българска организация (ако има такава). По възможност направете необвързваща резервация, която да може да потвърдите окончателно след 13 март (датата, на която ЦИК излиза с решение за обявяване на местата извън страната и броя секции в тях).

Заплащане на наем

Наемът се поема от посолството или консулството със средства от държавния бюджет. Няма официален лимит. Ако представителят на посолството или консулството твърди нещо друго, поискайте от него да ви го изпрати в писмен вид по мейл.

Във връзка с усложненията около ковид 19 е възможно наемът да е по-висок от обичайното. Не е ваше задължение да търсите най-изгодното помещение. Ако посолството или консулството изрази недоволство, може да им предложите те да водят директно преговори с наемодателя (предоставете им координати на човек за връзка) или те да намерят подходящо помещение на по-изгодна цена.

При всички случаи изпратете вашето предложение за помещение по писмен път (по мейл), като поискате входящ номер. Координатите на вашето посолство и или консулство ще намерите в рубрика Координация с посолството/консулството на настоящия материал.

Може да заплатите предварително, ако така се уговорите с отговорника от посолството/консулството. Парите ще ви бъдат възстановени най-късно в деня на изборите от представител на държавата в секционната избирателна комисия (СИК).

Краен срок за предложение на изборно помещение

Крайният срок за намиране на помещението и за съобщаване на адреса му на посолството или консулството по закон е 9 март 2021. В краен случай може да се направи  и до 12 март на обяд.

6. Набиране на кандидати за участие в състав на СИК

Обяснение за СИК

Изборите се организират и провеждат на място от СИК – Секционна избирателна комисия. СИК обикновено се състои от 5 човека: председател, зам. председател, секретар и двама члена + 2-3 резерви. Резервите на практика не правят нищо, просто дават мобилния си телефон за връзка и имат готовност да се включат в изборния ден, ако някои от титулярите е възпрепятстван да дойде. Практиката показва, че рядко се опира до резервите.

Комисията се назначава от ЦИК, като 4 члена се назначават по предложение на партиите, а един – по предложение на министъра на външните работи. Ако партиите не успеят да предложат свои членове (което в чужбина, особено извън мегаполисите, често се случва), 4-те места се заемат от местни български граждани, предложени на посолството/консулството.

За избори 2021 очакваме ЦИК да назначи поне 7-членни комисии за секциите с най-малък брой избиратели, а за секциите с по-голям брой избиратели, членовете на СИК да бъдат максимално допустимия брой – 9 , съответно поне двама допълнителни члена за всички СИК спрямо досегашни избори, предвид необходимостта от допълнителни дейности, свързани с ковид 19.

Съставът на СИК ще бъде окончателно известен на 29 март 2021.

Не може ли повече членове в СИК? Може ли да се включат и резервите?

По принцип, по изборен кодекс, ако се очакват повече от 700 гласуващи, препоръчително е да има 7-членна, а над 1500 гласуващи даже 9-членна комисия, за да може да се обработват по-бързо документите на гласуващите и да не се образуват големи опашки в пиковите часове на изборния ден.

Ако ЦИК вземе решение да имате 5-членна комисия, остава възможността, при необходимост, резервите да могат да се включват неофициално, със съгласието на титулярите на СИК, и да помагат, но без да подписват документи или участват във взимане на решения.

Изисквания към членовете на СИК от местните български граждани

 • Да са сериозни и ангажирани хора.
 • Може да нямат никакъв предварителен опит. Ще получат Методически указания.
 • Задължително трябва да бъдат български граждани! Може да са с двойно гражданство.
 • Да не са в роднински и съпружески връзки или фактическо съжителство помежду си.
 • Да носят български документ за самоличност! За тези избори, по изключение, личният документ може и да е с изтекъл срок на валидност.

Необходими данни за членовете на СИК

Следните данни се събират от местния изборен координатор и се пращат по мейл до посолството /консулството):

 • В коя секция иска да участва (държава и населено място)
 • На коя длъжност иска да бъде: председател/секретар/член/резервен член *
 • Трите имена
 • ЕГН
 • Образование
 • Специалност
 • Има ли предходен опит в избори: да/не
 • Мобилен телефон (с пълния код на избиране)
 • Е-mail

* Председателят и секретарят поемат най-голяма отговорност и стоят до най-късно

Може да използвате този файл, за да опишете данните на кандидатите за участници в СИК и да ги изпратите на ДКП.

Финансово възнаграждение в СИК

Финансовото възнаграждение на участниците в СИК в чужбина се определя от това решение на ЦИК в зависи от заеманата длъжност в СИК и изпълнените дейности:

ДлъжностВъзнаграждение за дейност 1 ( в лв.)Възнаграждение за дейност 2 (в лв.)Възнаграждение за дейност 3 (в лв.)Общо дейности 1+2+3 (в лв.)
Председател105/157.50+15/+22.50+30/+45150/225
Заместник-председател95/142.50  +15/+22.50+30/+45140/210
Секретар95/142.50+15/+22.50+30/+45140/210
Член80/120+15/+22.50+30/+45125/187.5
 • Дейност 1. Произвеждане на изборите в изборния ден 4 април 2021
 • Дейност 2. Получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване
 • Дейност 3. Времето до получаване на потвърждение от ЦИК след изпращане на протоколите

Цифрите в червено са с включено допълнително възнаграждение +50% заради работа в условия на пандемия.

Заплащането става обикновено в началото или края на изборния ден. Възнаграждението не е основният мотиватор за работата. Разчита се и на доброволния граждански принос.

Формиране на екипа

Добре е кандидатите за членове на СИК да влязат предварително във връзка един с друг и да си имат координатите (мобилните телефони).

7. Координация с посолството/консулството

Отговорност на посолството/консулството

 • Да се свърже с местните власти и да ги информира за провеждането на български избори
 • Да поеме разходите за наем на помещението, както и всички други разходи, свързани изборите
 • Да достави навреме в деня преди изборите бюлетини и други изборни материали
 • Да върне изборните документи в посолството/консулството след приключване на изборния ден

Контакт с отговорното лице в посолството/консулството

Свържете се с отговорния за изборите във отговорното за вашето място посолство/консулство. Координатите на посолството/консулството може да вземете от сайта на Външно министерство (www.mfa.bg)

Запишете си следните негови данни задължително/препоръчително

 • Имена
 • Телефон (мобилен)
 • Длъжност
 • Мейл

Предайте му събраната информация в писмен вид (по мейл), от името на „Организационен комитет/Инициатива за изборна секция в [посочете адреса на секцията]“, като поискате входящ номер.

Срокове за предаване на информацията на посолството/консулството

За помещението:
 • По закон до 9 март (вторник вечерта, БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ): по закон и особено за тези, които очакват разногласия от страна на посолството/консулството за желанието на българската диаспора за адреса на секцията.
 • В краен случай най-късно на 12 март (четвъртък на обяд): при необходимост

За състава на СИК: до 15 март (понеделник), до обяд МЕСТНО ВРЕМЕ

8. Оборудване на помещението за изборния ден

Кабинки за гласуване и урна

Намирането на урни и кабинки за гласуване може да се прави до няколко дни преди изборите. Изключително практични са кабинки за гласуване от преносим тип като тези на снимката:

Маркировка заради ковид 19

Необходимо е изборното помещение да бъде маркирано с указателна наземна маркировка така, че да бъде указана необходимата дистанция от 1.5 метра между чакащите да упражнят правото си на глас.

Разположение на масите за членовете на СИК

За да бъде спазена дистанцията от 1.5 метра между членовете на СИК, е необходимо те да седят по един на маса със стандартни размери. Ако има 4 седнали членове на СИК, са необходими 4 маси. Отделно са необходими и 2 маси за избирателите, ако има 2 кабинки за гласуване.

Няма нужда от принтер и копирна машина. Ползвайте мобилна апликация вместо скенер.

Изборният опит показва, че когато няма проблем с доставянето на изборните книжа, няма никаква нужда от скенер, принтер и копирна машина в СИК за изборния ден. Въпреки, че посолствата и консулствата настояват за тяхното осигуряване от изборните доброволци.

 • Достатъчно е СИК се погрижи да принтира достатъчно екземпляри от декларация Приложение 22, която трябва да попълни всеки български граждани, който не е подал заявление за гласуване в съответната изборна секция.
 • Всички останали изборни документи (изборни списъци, бюлетини и протоколи) не се принтират и не се размножават.
 • При необходимост, решения на СИК може да се напишат на ръка, подпишат от членовете и „сканират“ чрез мобилен телефон.
 • Копие от изборния протокол за застъпници и наблюдатели може да се предостави и в електронен вид.

За „скенер“ може да се ползва смартфон със съответна апликация

Апликацията превръща снимки във файл с pdf-формат. Този файл може след това да се изпрати по мейл (ако е малък по размер) или да се качи на облачно пространство (ако е твърде голям по размер) и оттам да се сподели с линк на служебния мейл на СИК. Създадените с тази апликация pdf-файлове са с добра резолюция и достатъчно добро качество.

9. Методическа подготовка за изборния ден

Важно е членовете на СИК извън страната да се запознаят с документа „Методически указания за СИК извън страната“ на ЦИК.

Мрежата на изборните доброволци ще изготви допълнително практически разяснения към „Методическите указания“ на ЦИК.

10. А какво значи да съм наблюдател? И как мога да стана такъв?

Един от начините да присъствате в изборното помещение по време на целия изборен ден, включително броенето на бюлетините и съставянето на изборните протоколи, е да бъдете наблюдател. Това ви дава възможност и да помагате на своите колеги-доброволци, които са назначени в СИК, при условие, че има много работа, а ЦИК не е увеличила състава на СИК.

Имайте предвид, че работата на наблюдателите е без възнаграждение.

Как да се регистрирам за наблюдател?

За да бъдете наблюдател, трябва да се свържете с регистрирана от ЦИК НПО, която да вземе вашите данни и да ви предложи за неин наблюдател в ЦИК. ЦИК публикува онлайн-списък на одобрените наблюдатели и издава хартиено решение, електронно копие от което получавате от НПО-то.

Регистрирани НПО, към които може да се запишете за наблюдател

С принтирано решение и с личен български документ се легитимирате в СИК. И носите бадж с надпис НАБЛЮДАТЕЛ.

Права на наблюдателите

Наблюдателите имат право да присъстват на заседанията на избирателните комисии, при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване, в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост; при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК; и на всички останали етапи от изборния процес.

Наблюдателите имат право да получат срещу подпис копие от протокола за избора с резултатите от гласуването в избирателната секция.

Наблюдателите имат право да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Специална роля на наблюдателя

В случай на нужда, изборните доброволци, които са се регистрирали като наблюдатели, могат неофициално да помагат на СИК при работата с избирателите, особено, ако в секцията в чужбина има извънредно много избиратели.

11. Извадки от Изборния кодекс, дефиниращи партньорската работа между изборните доброволци и посолството/консулството

Чл. 13 (3) Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

Чл. 22 (2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната. Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

Чл. 103. (1) Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

(2) Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да прави предложението по ал. 1 въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

Чл. 104. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато партия или коалиция по чл. 102, ал. 6 или 7 не е направила предложение, Централната избирателна

комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложенията въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

Заявление за изборни секции в чужбина: по-малко чакане и мярка срещу ковид 19 в изборния ден

LogoGlasuvaneAbroad

Българските граждани, живеещи или временно пребиваващи в чужбина в деня на парламентарните избори (4 април 2021), имат нужда от избирателна секция в тяхна близост, в която – ако пожелаят – да могат да гласуват.

Отново ще е необходимо подаването на заявления, за да бъдат открити изборни секции. Условието е за всяко отделно място да бъдат събрани най-малко 60 заявления в срок до 9 март 2021г., 23:59:59 часа българско време. (*)

Единствено в сградите на посолствата, генералните консулства и постоянните дипломатически мисии на България секциите ще се откриват автоматично, без необходимост от подаване на заявления. Важно е обаче сънародниците, които искат да гласуват там, също да подават заявления. По-долу е обяснено, защо.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА И ПОЛЗИТЕ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

 • Заявлението не обвързва със задължение да се гласува. То служи предимно за отваряне на изборна секция.
 • Заявлението е израз на солидарна подкрепа. То дава шанс на сънародниците ни, живеещи в чужбина, които имат желание в деня на изборите, да могат да упражнят правото си на глас в удобно за тях място
 • Когато подадете заявление, името ви влиза в т.нар. основен изборен списък на съответната секция. В деня на гласуването не е необходимо да се записват на ръка данните на избирателите, подали предварително заявление. Чака се по-малко и гласуването става по-бързо. В условията на ковид 19 е изключително важно, колкото се може повече гласуващи да са подали заявление, за да се намали до минимум престоя пред и в изборното помещение, а с това и риска от заразяване с вируса.
 • Подаденото заявление не обвързва да се гласува в мястото, което е посочено в него. Може да гласувате в която и да е друга секция в която и да е страна в чужбина, като на място или предварително се попълни декларация – Приложение №22 (изтегляне – от тук).
 • Ако сте подали заявление за гласуване в чужбина, но ви се наложи да се върнете в България в деня на изборите, може да гласувате, но само в секцията по вашия постоянен  адрес (този на личната ви карта). Необходимо е да попълните на място декларация – Приложение № 17, че не сте гласували и няма да гласувате другаде (изтегляне – от тук). Ако комисията ви каже, че ви няма в изборния списък и че сте в „списъка на заличените лица“, отговорете спокойно, че срещу името ви в изборния списък ТРЯБВА да има написан индекс „МВнР“ и че те са задължени да ви допуснат до гласуване без нужда от други формалности, освен горепосочената декларация, съгласно точка 3 от горната декларация (по чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК).

КАК БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

На сайта на Централна избирателна комисия (тук) може да подадете, в рамките на 5 минути, заявление по електронен път за откриване на допълнителна изборна секция в удобно място за вас или вашите приятели и познати.

Заявлението се попълва задължително на кирилица, за да е валидно. Нямате кирилица на компютъра? Може да ползвате кирилицата от виртуалната клавиатура, която се активира с бутона вдясно за всяко текстово поле на формуляра.

Секция „Лични данни
Детайлно се попълват само трите имена, ЕГН и номер на документа.

Секция „Дата на издаване на документа за самоличност * “
За пръв път може да се подава заявление и да се гласува с документ за самоличност с изтекла валидност! (съгласно § 2 от законов текст – тук). Ако попълвате заявлението на компютър или лаптоп, не е нужно да търсите датата на издаване на документа в календара, а може да я напишете директно с числа и точки между тях. Ако попълвате заявлението на мобилен телефон или таблет, ще трябва да търсите датата в календара.

Секция „Постоянен адрес по лична карта *“
Не е нужно да се попълват община и област. Напишете адреса, като започнете от името на населеното място.

Внимание! Въведете данните за постоянния адрес точно както е написан в личната ви карта (със запетайки, точки, тирета и празни места). Това е най-чувствителният текст за въвеждане, за да бъде заявлението ви успешно прието от системата. В противен случай ви излиза съобщение за грешка „Адресът не съвпада с данните от Национална база данни „Население“;„

Секция „Информация за контакт
Полетата не са задължителни. Може да ги оставите празни.

Секция „Място за гласуване
Ако името на удобното за вас желаното място все още не фигурира в падащия списък, може да го добавите ръчно:

Пощенският код НЕ е задължителен за въвеждане, за да бъде прието заявлението ви! Ако държите, пишете някакъв пощенски код, който е близо до желаното от вас място за гласуване. Абсолютната точност не е от значение.

СИСТЕМАТА ПО НЕОБЯСНИМИ ПРИЧИНИ НЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ ?

Препоръчваме ви следните тактики:

 • Изчистете кеша на браузера
 • Ако ви дава грешка „Контролният код е грешен„: направете рефреш на браузъра или отворете линка за заявлението в нов прозорец.
 • Прегледайте списъка с непотвърдените заявления (тук), открийте своя запис и прочетете причините в линка „виж несъответствията“. Направете повторен опит за въвеждане на заявлението, обръщайки внимание на посочените причини.
 • Вместо на мобилен телефон или таблет, попълнете заявлението на десктоп-компютър или лаптоп.
 • Ако сте подали заявление за нов паспорт или нова лична карта, няма да може да подадете заявление със старите. Трябва да изчакате новите лични документи.
 • Пишете мейл до support@cik.bg, фирма „Информационно обслужване„, която поддържа сайта. Опишете детайлно вашия проблем. Може спокойно да приложите фотокопие от личния си документ и лични данни. Служителите на фирмата работят с поверителна информация.

КАКВО Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ, СЛЕД КАТО ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

След като подадете заявление, ще е добре да помолите вашите близки, познати и приятели в района в чужбина, където живеете или пребивавате, да ви подкрепят с подаване на заявление и да ги информирате, как да го направят.

КОЛКО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЕЧЕ СА ПОДАДЕНИ ПО МЕСТА?

Това може да проверите на следния адрес. Вашето заявление се появява в списъка непосредствено след съобщението за успешно подадено заявление:

(*) Срокът беше първоначално 8 март 2021г., 23:59:59 часа местно време. В самия ден беше прегласуван от ЦИК:

Първо гласуване (9 февруари 2021): https://1drv.ms/v/s!AnPby0TPYICvgexCxhgEqqCWmuTrow?e=UXI0hw
Второ гласуване (8 март 2021): https://1drv.ms/v/s!AnPby0TPYICvgexRHvHhUHFnZwwphg?e=K6zF3z

Създаване на изборни секции в Германия за избори 2021: мисията възможна, ако е навреме

За да бъдат създадени достатъчно на брой удобни изборни секции в Германия, е необходима най-напред инициатива на доброволци от местните български общности.

На тази карта са отбелязани местата, за които вече е предприета инициатива.

Ще обясним подробно първите три стъпки, които трябва да бъдат направени за отваряне на допълнителна секция:

 1. ОТГОВОРНИК

Може да е всеки български гражданин, който прояви инициатива.

Отговорникът
– служи за контактно лице на посолството в Берлин и на консулствата в Мюнхен и Франкфурт с местната българска общност
– служи за контактно лице с местните германски власти.

 1. ПОМЕЩЕНИЕ

Помещението може да бъде както в публична сграда (община, културен център, образователен център, библиотека, училище, спортно хале …), така и в частна сграда (клуб, конферентна зала в хотел, магазин, …).

Най-подходящи са помещенията, които се използват за провеждане на немски избори. Може да се обърнете за съдействие към общината на вашето населено място, като потърсите съответния Wahlleiter или Wahlamt.

От тук може да свалите примерен текст за запитване до местните германски власти (Wahlleiter/Wahlamt).

Сградата да е удобна за достигане с градски транспорт. Идеално ще е, ако наблизо има обществен паркинг.

Помещението трябва да отговаря на следните изисквания

 • да може да се заключва и ключът да ви бъде предоставен
 • да има площ поне 20 – 30 кв. м. Колкото по-голямо, толкова по-добре
 • да има прозорци, за да може да се проветрява
 • да бъде в сграда, където има тоалетни
 • да има 3-4 маси или чина, които ще са необходими за изборните документи на изборната комисия и за урната, както и за „тъмната стаичка“
 • да има поне 6-7 стола (за изборната комисия и за избирателя, който ще гласува)
 • да има качествен безжичен интернет
 • да е достъпно за хора с увреждания

Силно препоръчително е да има преддверие – място, където чакащите да гласуват да могат да попълват декларации, да седнат и да бъдат на закрито (ако навън е лошо времето).

Помещението е необходимо за периода

 • 03 април 2021, събота, 17 – 24 часа (денят преди изборите)
 • 04 април 2021, неделя, 00:00 – 24:00 часа (денят на изборите)
 • 05 април 2021, понеделник, 0 часа – 05:00 часа (резервен часови пояс)

Информирайте се, дали желаното помещение е свободно в необходимия период и поискайте необвързваща оферта за наем (ако се изисква наем).

Наемът се поема от посолството или консулството със средства от държавния бюджет.

Препоръчително е да предоставите на посолството или консулството координатите на контактното лице за помещението, с което те да се свържат. Съществува риск, Федералното Министерство на външните работи на Германия (ФМВнР) да не даде съгласие за отваряне на български изборни секции извън сградите на посолството и на конкулствата. В такъв случай е логично българската държава да поеме финансовия риск.

Ако желаете, може да резервирате помещението от името на сдружение или от свое име. Ако имате писмени гаранции от страна на посолството или консулството, че ще ви възстановят разходите в случай на отказ на ФМВнР за образуване на секция, може и да предплатите наема. Парите ще ви бъдат възстановени най-късно в деня на изборите от представител на държавата в секционната избирателна комисия (СИК).

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПОСОЛСТВОТО В БЕРЛИН

Предложението трябва да бъде изпратено писмено на адрес Embassy.Berlin@mfa.bg, в срок до 2 февруари 2021 година. То трябва да съдържа

1. Координати на отговорника

 • двете имена на латиница (заради немските власти)
 • мобилен телефон
 • е-мейл

2. Адрес на помещението, включително описание на сградата

3. (Ако е необходимо) Координати на лицето за контакт от организацията, която отдава помещението под наем и размер на изисквания наем

За допълнителни въпроси и подкрепа може да се свържете с Мрежата на изборните доброволци по света.

Лице за контакт: Димитър Иванов
ФБ: https://www.facebook.com/DimiterIvanov1974
Мейл: dimiter.ivanov@outlook.com

Инициативата за откриване на допълнителни изборни секции в Германия е подкрепена официално от посолството в Берлин, в писмото на посланик Елена Шекерлетова от 10 декември 2020 година:

Как да се освободя от здравноосигурителни задължения в България, възникнали поради това, че съм бил член на секционна избирателна комисия (СИК) в чужбина?

Вие сте български гражданин, живеещ в чужбина и

 • някога сте подали заявление за освобождаване от здравноосигурителни вноски (по чл. 40а от Закона за здравното осигуряване)
 • след това сте участвали в състав на СИК извън страната в периода 2014-2017 година
 • имате възникнали здравноосигурителни задължения вследствие на нежелано реактивиране на здравния Ви статус след  внесени  в НАП здравноосигурителни вноски от страна на МВнР поради участието Ви в СИК

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАТРУПАНИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Процедурата включва 3 стъпки.

Стъпка 1.

Направете на следния адрес https://www.nap.bg/link?id=104 онлайн-проверка на своя здравен статус за наличие на здравноосигурителни задължения

 • Не дължите нищо, ако резултатът от проверката гласи: „Лицето е изключено от здравно осигуряване“. Това означава, че някога подаденото от Вас заявление за освобождаване от здравни вноски все още е в сила. Не е необходимо за правите нищо повече.
 • Ако резултатът от проверката гласи „Лицето е с невъзстановени здравноосигурителни права“, потенциално дължите здравни осигуровки

Сигурен белег, че здравният Ви статус е бил реактивиран поради участие в СИК в чужбина, е ако отсъстващите месеци в списъка на „Месеци без здравно осигуряване“  (т.е. месеците, за които са внесени вноски за здравно осигуряване), съвпадат с месеците, в които са провеждани избори или референдуми в чужбина, както следва:

 • месец март 2017: предсрочни парламентарни избори (виж на картинката – липсва месец 3 за 2017 година)
 • месец ноември 2016: избори за президент и вицепрезидент (начало на задълженията е месец 12, защото за месец 11 са внесени здравни вноски, виж на картинката)

Понеже справката е само за 5 години (60 месеца) назад, от нея не може да разберете със сигурност, дали имате активиране на здравния статус поради участие в СИК извън страната, ако сте участвали:

 • на референдума през октомври 2015 година
 • на извънредните парламентарни избори през октомври 2014 година

За да поискате здравният Ви статус да бъде върнат служебно в предишното положение т.е. „Лицето е изключено от здравно осигуряване“, трябва да извършите описаните в стъпки 2 и 3 действия.

Стъпка 2.

На сайта на МВнР (https://www.mfa.bg/bg/, списък в очертаното с червено меню) намерете отговорното дипломатическо представителство, организирало съответните избори:

Стъпка 3.

Изпратете по мейл заявление до съответното дипломатическо представителство на Република България със следния текст:

До
(Посолство/Генерално консулство/Консулство/Постоянно представителство)

ЗАЯВЛЕНИЕ

От: (три имена)
ЕГН:

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка със заповед ФС-95-00-1 / 16.03.2020 на МВнР заявявам, че желая да бъдат заличени данните ми за здравно осигуряване от регистъра на Националната агенция за приходите, за периода след участието ми в СИК извън страната, както следва

Година на участие в СИК 
Месец на участие в СИК 
Населено място на провеждане на изборите 
Съгласно Решение на ЦИК (линк)Намерете линка в списъка по-долу

Очаквам настоящето заявление да бъде изпратено до дирекция „Бюджет и финанси“ на МВнР, за предприемане на следващи действия от страна на МВнР за заличаване от НАП на данните от натрупаните задължения по здравното ми осигуряване.

Моля да потвърдите получаването на това заявление и да ми върнете с обратен мейл неговия входящ номер.

С уважение,

Линкове към Решения на ЦИК за назначаване в СИК извън страната в периода 2014-2017 година

 • За всеки отделни избори или референдум е валидна последната заповед, където и споменато Вашето име:
2017, парламентарни избори, 26.03.2017
https://www.cik.bg/bg/decisions/4662/2017-03-28
https://www.cik.bg/bg/decisions/4656/2017-03-26
https://www.cik.bg/bg/decisions/4650/2017-03-26
https://www.cik.bg/bg/decisions/4646/2017-03-26
https://www.cik.bg/bg/decisions/4636/2017-03-25
https://www.cik.bg/bg/decisions/4625/2017-03-24
https://www.cik.bg/bg/decisions/4611/2017-03-23
https://www.cik.bg/bg/decisions/4591/2017-03-22
https://www.cik.bg/bg/decisions/4550/2017-03-20
https://www.cik.bg/bg/decisions/4492/2017-03-11
2016
1 тур президентски избори и референдум, 06.11.2016
2 тур, президентски избори, 13.11.2016
https://www.cik.bg/bg/decisions/4015/2016-11-13
https://www.cik.bg/bg/decisions/4006/2016-11-13
https://www.cik.bg/bg/decisions/4005/2016-11-12
https://www.cik.bg/bg/decisions/4003/2016-11-12
https://www.cik.bg/bg/decisions/3997/2016-11-11
https://www.cik.bg/bg/decisions/3980/2016-11-06
https://www.cik.bg/bg/decisions/3979/2016-11-06
https://www.cik.bg/bg/decisions/3978/2016-11-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/3971/2016-11-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/3968/2016-11-04
https://www.cik.bg/bg/decisions/3954/2016-11-03
https://www.cik.bg/bg/decisions/3900/2016-10-30
https://www.cik.bg/bg/decisions/3894/2016-10-29
https://www.cik.bg/bg/decisions/3849/2016-10-24
2015, референдум, 25.10.2015
https://www.cik.bg/bg/decisions/2748/2015-10-22
https://www.cik.bg/bg/decisions/2720/2015-10-21
https://www.cik.bg/bg/decisions/2695/2015-10-20
https://www.cik.bg/bg/decisions/2639/2015-10-17
https://www.cik.bg/bg/decisions/2599/2015-10-14
2014, парламентарни избори, 05.10.2014
https://www.cik.bg/bg/decisions/1290/2014-10-08
https://www.cik.bg/bg/decisions/1280/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1275/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1274/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1269/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1263/2014-10-04
https://www.cik.bg/bg/decisions/1227/2014-10-03
https://www.cik.bg/bg/decisions/1208/2014-10-02
https://www.cik.bg/bg/decisions/1156/2014-09-30
https://www.cik.bg/bg/decisions/1099/2014-09-27
https://www.cik.bg/bg/decisions/1037/2014-09-22

Евроизбори 2019 в чужбина: къде и как да гласувам и дали имам право

В неделя, 26 май 2019г., от 07:00 до 20:00 часа местно време ще се проведат избори за Европарламент.

Къде може да се гласува извън България?

 • Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху съответния знак на тази карта.
 • Ако сте на мобилно устройство, след кликване на знака, изберете името на секцията в долната част на екрана, за да видите допълнителната информация.

Кой има право да гласува?

 • Не се изисква предварителна регистрация или подаване на заявление!
 • Могат да гласуват всички български граждани, които
 1. не са гласували и няма да гласуват за кандидатите на страните от ЕС, в които пребивават
  • който се е регистрирал да гласува за кандидат на страна от ЕС, в която пребивава, не е задължен да упражни правото си на глас (с изключение на Белгия)
  • всеки може да упражни правото си на глас или само за български кандидат, или само за кандидат на страната от ЕС, в която пребивава. Може да се гласува само веднъж!
 2. пребивават постоянно или временно в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 3. са навършили 18 години
 4. представят един валиден български документ за самоличност, като:
  • паспорт
  • лична карта
  • военна книжка
 5. имат адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към 26 май 2019 г.
 6. Вижте това 30-секундно видео на ЦИК.

Къде и как да проверя, къде имам адресна регистрация съгласно българското законодателство?

 • Проверка може да направите на сайта на ГД ГРАО тук , като въведете своето ЕГН и първо име:
 • Ако справката ви даде адрес на място за гласуване, това означава, че имате адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на България или друга страна от ЕС и че може да гласувате на Евроизборите.
 • Ако справката ви даде резултат „Лицето с това ЕГН не отговаря на условията за включване в избирателните списъци„, това означава, че някога сте декларирали настоящ адрес в чужбина и че нямате право да гласувате на Евроизборите. Ако все пак го направите, проверка на ЦИК след изборите ще установи, че сте извършили нарушение, ще ви бъде направена прокурорска проверка и евентуално ще платите глоба. За това по-добре в този случай да не гласувате.

Как така системата показва, че имам право да гласувам, а аз живея от години в чужбина в страна извън ЕС?

 • Става въпрос за така наречената „уседналост„. За нея няма значение, къде действително сте живели или живеете в момента. Има значение, какво е записано в регистъра на ГД ГРАО. Централна избирателна комисия не проверява по никакъв друг начин, дали отговаряте на изискването на чл. 350 от Изборния кодекс, което гласи:

  Чл. 350. (1) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз […].

  Това изискване е обяснено в Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, § 1. , точка 1:

  „Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ е: а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз; […] най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.
 • Може да се убедите допълнително в горенаписаното, като прочетете решението на Върховния административен съд по сходен казус тук.

Какво да правя, ако нямам нито един валиден български документ за самоличност?

 • Ако всички лични документи са с изтекла валидност, може да се гласува и с удостоверение, издадено предварително от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за издаване на нов документ, заедно с документа с изтекла валидност.

Колко задължително е „задължителното“ гласуване?

 • Гласуването на парламентарни избори според чл.3 от Изборния кодекс е „задължително“.
 • Няма никакви санкции за неупражняване на правото на гласуване. В свое решение от 23 февруари 2017г. Конституционният съд обяви чл. 242а от ИК „Последици при неупражняването на избирателното право“ за противоконституционен.

Как изглежда бюлетината за гласуване в чужбина?

 • Може да се запознаете с бюлетината за гласуване в чужбина тук.
 • Отново съществува квадратче „не подкрепям никого“ (последното).
 • На Евроизборите има възможност и в чужбина да се гласува с преференции, както и в България (вижте едно 30-секундно видео на ЦИК тук).

Как можете да си спестите време в изборния ден?

 • Ако не сте подавали електронно заявление за гласуване в секция извън страната (списък на успешно подадените заявления тук – този линк е деактивиран, или тук), ще трябва в изборния ден на място да попълните един брой декларация.
 • Ако искате да си спестите време, може да свалите формуляра на декларацията от сайта на ЦИК от тук, да го отпечатате, попълните и подпишете със син химикал предварително и да го донесете с вас в изборния ден.

Желаем успешен изборен ден!

Мрежа на български изборни активисти по света

Заявление за изборни секции в чужбина 2019 – жест на българска солидарност и други тайни

LogoGlasuvaneAbroad

Българските граждани, живеещи или временно пребиваващи в чужбина в деня на Евроизборите (26 май 2019), имат нужда от избирателна секция в тяхна близост, в която – ако пожелаят – да могат да гласуват.

Отново ще е необходимо подаването на заявления, за да бъдат открити изборни секции. Условието е за всяко отделно място да бъдат събрани най-малко 60 заявления в срок до 30 април 2019г., 24:00 часа българско време.

Единствено в сградите на посолствата, генералните консулства и постоянните дипломатически мисии на България секциите ще се откриват автоматично, без необходимост от подаване на заявления.*

КАКВИ СА ТАЙНИТЕ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО?

 • Заявлението не обвързва със задължение да се гласува. То служи предимно за отваряне на изборна секция.
 • Заявлението е израз на солидарна подкрепа. То дава шанс на сънародниците ни, живеещи в чужбина, които имат желание в деня на изборите, да могат да упражнят правото си на глас в удобно за тях място
 • Подаденото заявление не обвързва да се гласува в мястото, което е посочено в него. Може да гласувате в която и да е друга секция в която и да е страна в чужбина, като на място или предварително се попълни декларация – Приложение №22 (изтегляне – от тук).
 • Ако сте подали заявление за гласуване в чужбина, но ви се наложи да се върнете в България в деня на изборите, може да гласувате, но само в секцията по вашия постоянен  адрес (този на личната ви карта). Необходимо е да попълните на място декларация – Приложение № 75, че не сте гласували и няма да гласувате другаде (изтегляне – от тук). Ако комисията ви каже, че ви няма в изборния списък и че сте в „списъка на заличените лица“, отговорете спокойно, че срещу името ви в изборния списък ТРЯБВА да има написан индекс „МВнР“ и че те са задължени да ви допуснат до гласуване без нужда от други формалности, освен горепосочената декларация, съгласно точка 3 от горната декларация (по чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК).

КАК БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

На сайта на Централна избирателна комисия (тук) може да подадете, в рамките на 5 минути, заявление по електронен път за откриване на допълнителна изборна секция в удобно място за вас или вашите приятели и познати.

 • Заявлението се попълва задължително на кирилица, за да е валидно. Нямате кирилица на компютъра? Може да ползвате кирилицата от виртуалната клавиатура, която се активира с бутона вдясно за всяко текстово поле на формуляра.
 • Номер на документа за самоличност

Ако сте си вадили личния документ последните 1-2 месеца в България, е възможно системата да не приема номера на документа. Опитайте с по-стар документ (лична карта или паспорт), ако имате такъв.

 • Постоянен адрес по лична карта

Внимание! Въведете данните за постоянния адрес точно както е написан в личната ви карта (със запетайки, точки, тирета и празни места). Това е най-чувствителният текст за въвеждане, за да бъде заявлението ви успешно прието от системата. В противен случай ви излиза съобщение за грешка „Адресът не съвпада с данните от Национална база данни „Население“;“

Внимание! Внимание! Ако личната ви карта е издавана в посолство или консулство в чужбина, и имате проблем с приемане на заявлението от системата, изберете от падащия списък най-отдолу за място на издаване: „МВР“, т.е. без града, който е изписан на личната ви карта.

 • Полетата в карето „Информация за контакт“ не са задължителни! Може да ги оставите празни:
 • Място за гласуване

Ако името на удобното за вас желаното място все още не фигурира в падащия списък, може да го добавите ръчно:

%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5

Пощенският код НЕ е задължителен за въвеждане, за да бъде прието заявлението ви! Ако държите, пишете някакъв пощенски код, който е близо до желаното от вас място за гласуване. Абсолютната точност не е от значение.

СИСТЕМАТА ПО НЕОБЯСНИМИ ПРИЧИНИ НЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ ?

Препоръчваме ви следните тактики:

 • Изчистете кеша на браузера
 • Пишете мейл до support@cik.bg, фирма „Информационно обслужване„, която поддържа сайта. Опишете детайлно вашия проблем. Може спокойно да приложите фотокопие от личния си документ и лични данни. Служителите на фирмата работят с поверителна информация.

КАКВО Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ, СЛЕД КАТО ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

След като подадете заявление, ще е добре да помолите вашите близки, познати и приятели в района в чужбина, където живеете или пребивавате, да ви подкрепят с подаване на заявление и да ги информирате, как да го направят.

КОЛКО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЕЧЕ СА ПОДАДЕНИ ПО МЕСТА?

Това може да проверите на следния адрес. Вашето заявление се появява в списъка няколко минути след съобщението за успешно подадено заявление: