Избори 2017: Послания на партиите и коалициите към българите по света (обобщение от техните програми)

Българи в чужбина в която и да е секция ЦИК

За пръв път в изборната история българските граждани, живеещи по света, получават такова внимание. Половината от всички кандидатстващи партии и коалиции на парламентарни избори 2017  са отделили специално място в своите предизборни програми на тези около 1 милион сънародници. Някои – по едно изречение. Други – солидни разработки.

Екипът от доброволци на проекта за подпомагане масовото гласуване на сънародниците по света събра и обобщи написаното в предизборните програми:

Номер на бюлетината / Наименование на партията или коализията от партии


4.Коалиция “Нова Република” – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

Активизиране на потенциала на българските културни институти в чужбина за представяне на българската култура в съответната държава – плюс създаване на Институт за емигрантска литература и култура;

Това налага сътрудничество с общностите на българите, живеещи в чужбина; създаване и реализиране на съвременни програми за подпомагане на мобилността на творци и културни продукти. Плюс Институт за българска емигрантска литература и култура, който да събира у нас културното ни наследство от българите в чужбина за периода 1944-2016 г.

Българите в чужбина

 • Гражданската платформа за „Нова Република“ ще работи за силна връзка между българите в Родината и българите зад граница. Ще сложим край на принудителното отчуждаване между сънародниците ни от различни краища на света. За целта предлагаме конкретни решения:
 • Ще въведем гласуване по интернет;
 • Ще въведем 10-годишна валидност на паспортите, за да не се налага на българите толкова често да харчат време и пари за подновяване на документите;
 • Ще модернизираме технологично консулствата, за да извършват в кратки срокове всички административни услуги;
 • Облекчаване на процедурите по придобиване на българско гражданство от лица с български етнически произход от историческите български диаспори;
 • Създаване на „Зелена карта на българина“, която ще даде специален статут на чужди граждани от български етнос, които по различни причини не могат да получат българско гражданство;
 • Реформиране на Агенцията за българите в чужбина и бюджетно осигуряване на нейната дейност;
 • Нов правилник към Закона за българите в чужбина, който да го направи ефективен и да създаде работещи органи на българите зад граница;
 • Дипломатическите и консулски представителства ще бъдат на тези места, където българите имат нужда от тях;
 • Подкрепа за български училища, църковни общини и културни институти в чужбина и избягване на изкуствената конкуренция между тях.
 • Ще предложим мерки, улесняващи и подпомагащи бързата и успешна реинтеграция на завършилите в чужбина български студенти.

6.ВОЛЯ

 • Увеличаване на финансирането на изучаването на български език и литература, на история и география на България в неделните училища в чужбина;
 • Българите в чужбина
 • Създаване на Обществени съвети на българите в чужбина като форма на специфичен диалог с гражданското общество;
 • Създаване на Световна българска мрежа, улесняваща контактите между бизнеса и завършилите в България студенти българи от чужбина или завършили в чужбина българи;
 • Създаване на държавен фонд за подпомагане на организации и медии на българи зад граница на базата на годишни планове за разработване на проекти;
 • Опростяване на процедурите, свързани с предоставянето на гражданство на лица с български произход;
 • Специална подкрепа за българите в Република Македония и за българските малцинства в Албания, Сърбия, Румъния, Молдова и Украйна;
 • Насърчаване на имиграцията в страната на българи от Молдова, Украйна и другите страни от бившия Съветски съюз;

8.Коалиция АБВ – Движение 21

 • Ангажимент: Външна политика в подкрепа на българската икономика с българската общност в чужбина.

10.БСП за България

 • Ангажимент на държавата към образованието на българските деца, живеещи в чужбина.

11.ПП ГЕРБ

Ангажимент на държавата към 15. Политики за българите в чужбина

 • ГЕРБ е за разширяване на партньорството с активните организации на българските общности в чужбина (БОЧ). Необходимо е изготвянето на политически документ за работа с БОЧ, който да държи сметка за спецификата на тези общности.
 • Приоритет трябва да са културни и образователни политики за преподаване на майчин език (осигуряването на учебници), както и отстояване на правата и свободите.
 • ГЕРБ ще инициира мерки (вкл. чрез Програмата за трансгранично сътрудничество) за икономическо подпомагане на общините в пограничните райони, където има концентрация на българско население за повече български инвестиции там. Важно е да има български културно-информационни центрове в местата с големи български общности в страните в ЮИЕ на базата на подписани двустранни споразумения

14. ПП Възраждане

 1. Активна работа с българите и българските културни центрове зад граница.
 • Защита сигурността на сънародниците ни в чужбина.
 • Адекватна външна политика, максимално възползване от шансовете, които се откриват пред страната и прекратяване на изцепки в стил “издигане на втора кандидатура за секретар на ООН”.

16. КП Движение ДА България (Зелените, ДЕОС)

Визия:

Голяма България е тази България, която цени и интегрира пълноценно най-важния свой ресурс – българите, където и да се намират те.

Цели:

 • Поддържане на живи форми на връзка с българите в чужбина.
 • Гарантиране участието на българите в чужбина в обществения живот у нас.
 • Използване на потенциала и опита на българите в чужбина за постигане на възходящо икономическо развитие.

Политики:

 1. Подпомагане на пълноценното участие на българите в чужбина в политическия и обществен живот у нас чрез промяна на изборното законодателство, отчитаща, че голям брой български граждани пребивават продължително извън територията на страната
 • създаването на избирателни райони на българите в чужбина;
 • въвеждане на постоянни избирателни списъци за гражданите в чужбина, които подпомагат администрирането и минимизират рисковете от нередности при провеждане на изборите в чужбина
 • електронно гласуване;
 • разкриване на достатъчен брой изборни секции зад граница
 1. Подобряване на обслужването и подкрепата на българите в чужбина от органите на българската държава:
 • подобряване на административното обслужване на българските граждани от дипломатическите и консулски представителства, както и въвеждането на по-гъвкави форми на консулско обслужване в държавите с голям брой български граждани;
 • развитие на ефективно електронно управление до 2020 година, което позволява осъществяването по електронен път на всички административни услуги в България;
 • улесняване на гражданската регистрация на децата на българи, родени в чужбина;
 • развитие на мрежа от български училища в държавите с голям брой български граждани, както и утвърждаването на стандарти на обучение и свързване със системата на образование в България;
 • създаване на български културни и социални средища чрез активна работа на дипломатическите и консулските представителства на България в държавите, където пребивават голям брой български граждани.
 1. Стимулиране и подпомагане на приноса на българите в чужбина към икономическия, културен и обществен живот у нас
 • стимулиране на трансфера на добри практика и ноу-хау на българи в чужбина;
 • подкрепата за приложение в България на иновативни проекти на български граждани, които пребивават извън територията на страната;
 • улесняване на процедурите за признаване в България на дипломи придобити в чужбина от български граждани.
 1. Разгръщане на активна политика към българските исторически общности в Молдова, Украйна, Сърбия, Македония, Румъния и Албания. В отношенията си със страните, в които живее коренно българско население, нашата държава трябва да гарантира на всички лица от български произход:
 • обучение и достъп до културен живот на български език
 • възможност да продължат своето образование в България
 • гарантиране на правата на самоопределяне като българи и защита от дискриминация на база етническия им произход

17.Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО

 • Създаване на министерство на демографията и на българите в чужбина

20.Българско национално обединение

 • Да привлечем обратно българите зад граница

21. Реформаторски блок-Глас Народен

 • Ефективно и повсеместно въвеждане на машинно и електронно дистанционно гласуване, както и на машинно преброяване на гласовете, с ясни технологични гаранции за сигурност и за предотвратяване на възможни злоупотреби (навременна подготовка, прозрачни процедури, възможност за изпитване и одит на конкретните решения, обучения и разяснителна кампания).
 • Въвеждане на косвен образователен ценз чрез технологични решения, свързани с машинното и дистанционното електронно гласуване.
 • Изчистване на избирателните списъци от „мъртви души“ чрез въвеждане на активна регистрация за участие в изборите.
 • Обособяване на самостоятелен изборен район “Чужбина”.
 • Преговори в рамките на ЕС за защита на българите, живеещи във Великобритания, след Брекзит.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s