Резултатите от референдума: пълна победа на българската солидарност

Резултатите от референдума са известни (виж сайта на ЦИК). „ДА„-то победи с огромна преднина. Резултатът „де юре“ не е задължителен, но „де факто“ е силно препоръчителен за народните представители. Те имат тримесечен срок да вземат окончателно решение дали да започнат веднага с въвеждането на дистанционното гласуване по електронен път или да изчакат практиката да бъде наложена от Европейския съюз.

Малко известно е, че победата на референдума е безапелационна в две отношения:

 1. Дори при хипотетично увеличаване само на гласовете „НЕ“ до достигане на т.нар. „праг на задължителност“ *) , „ДА“-то щеше отново да спечели с 53.8% (инфографика):
  Резултати при хипотетична задължителност
  Прагът на задължителност се оказва едно напълно безсмислено правило.
  .
 2. Българските граждани, живеещи извън страната, са една от обществените групи, които биха имали най-голяма полза от електронното гласуване, заедно с хората с ограничена мобилност и тези, които не се намират на настоящия си адрес в деня на избори или референдуми.
  .
  Зад граница на референдума участваха по-малко от 30 000 души. Мнозина обсъждаха причините за традиционно символичната изборна активност. Те са комплексни и са свързани с изключително ниската степен на информираност, с трудностите по подновяване на документите за самоличност с изтекла валидност и трудности при придвижването до най-близката изборна секция.
  .
  Далеч по-важен обаче е фактът, че българите, гласували в България – както в големите градове, така и в селата – подкрепиха масово електронното гласуване. При обратен сценарий, дори с „ДА“ да бяха гласували 300 000 българи в чужбина (равносилно на повече от 1000 гласували във всяка една от 294-те изборни секции по света!) и ако отношението на сънародниците в Родината беше негативно, тежестта на тези хипотетични 300 000 гласа би била незначителна, а разединението – катастрофално.

Референдумът като победа на солидарността

Изводът е ясен. Солидарността на гласувалите в България се оказа решаваща за крайния изход. Това беше най-доброто, което се случи на референдума. Резултатът е едно силно положително послание за общото бъдеще на българите в и извън Родината.

*) Праг на задължителност: 3 500 585 души, което е броят на гласувалите на парламентарни избори на 5 октомври 2014 година (източник ЦИК)

Референдум на 25 октомври 2015г. в чужбина: за какво, къде, как и възможни сценарии

IMG_0612.JPG

Референдумът с въпрос

„Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите?“

ще се проведе тази неделя, 25 октомври 2015 г., от 06:00 до 19:00 часа местно време.

Къде може да се гласува извън България?

Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху зелената звездичка на тази карта. (източник: МВнР)

Кой има право да гласува?

Не се изисква предварителна регистрация или подаване на заявление!

Могат да гласуват всички български граждани

 • живеещи или временно пребиваващи в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 • навършили 18 години
 • които представят един валиден български документ за самоличност, като:
   • паспорт
   • лична карта
   • военна книжка

Ако горните три документа са с изтекла валидност, може да се гласува и с удостоверение, издадено от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за удължаване на тяхната валидност или за издаване на нови.

Как изглежда бюлетината за референдума?

Може да се запознаете с бюлетината за референдума и как се гласува с нея с помощта на това официално видео.

Как можете да си спестите време в изборния ден?

На референдума отново всеки гласуващ извън страната ще трябва да попълни декларация. Ако искате да си спестите време, може да свалите от сайта на ЦИК от тук, отпечатате, попълните и подпишете със син химикал декларацията предварително и да я донесете в секцията в изборния ден.

Какво следва в зависимост от резултата от референдума?

Възможни са три сценария (чл. 23 от закона):

 • Първи сценарий „Задължителен резултат“

Гласуват над 3 500 585 (*) избиратели и повече от половината от тях гласуват с „Да“. Тогава предложението да се въведе дистанционно гласуване по електронен път се счита за прието. Парламентът е задължен да измени съществуващите закони, за да го приложи на практика.

 • Втори сценарий „Препоръчителен резултат“

Гласуват между 1 377 179 (**) и 3 500 585 избиратели и повече от половината гласуват с „Да“. Тогава предложението се внася в парламента, който го разглежда и гласува решение, дали да приеме предложението или не.

 • Трети сценарий „Необвързващ резултат“

Гласуват под 1 377 179 избиратели. Парламентът не е задължен да вземе отношение, независимо от резултата.

(*) гласували на последните парламентарни избори на 5 октомври 2014 г.
(**) – 20% от общия брой от 6 885 893 гласоподаватели за референдума (съобщение на ЦИК от 22.10.2015г.)