Създаване на изборни секции в Германия за избори 2021: мисията възможна, ако е навреме

За да бъдат създадени достатъчно на брой удобни изборни секции в Германия, е необходима най-напред инициатива на доброволци от местните български общности.

На тази карта са отбелязани местата, за които вече е предприета инициатива.

Ще обясним подробно първите три стъпки, които трябва да бъдат направени за отваряне на допълнителна секция:

 1. ОТГОВОРНИК

Може да е всеки български гражданин, който прояви инициатива.

Отговорникът
– служи за контактно лице на посолството в Берлин и на консулствата в Мюнхен и Франкфурт с местната българска общност
– служи за контактно лице с местните германски власти.

 1. ПОМЕЩЕНИЕ

Помещението може да бъде както в публична сграда (община, културен център, образователен център, библиотека, училище, спортно хале …), така и в частна сграда (клуб, конферентна зала в хотел, магазин, …).

Най-подходящи са помещенията, които се използват за провеждане на немски избори. Може да се обърнете за съдействие към общината на вашето населено място, като потърсите съответния Wahlleiter или Wahlamt.

От тук може да свалите примерен текст за запитване до местните германски власти (Wahlleiter/Wahlamt).

Сградата да е удобна за достигане с градски транспорт. Идеално ще е, ако наблизо има обществен паркинг.

Помещението трябва да отговаря на следните изисквания

 • да може да се заключва и ключът да ви бъде предоставен
 • да има площ поне 20 – 30 кв. м. Колкото по-голямо, толкова по-добре
 • да има прозорци, за да може да се проветрява
 • да бъде в сграда, където има тоалетни
 • да има 3-4 маси или чина, които ще са необходими за изборните документи на изборната комисия и за урната, както и за „тъмната стаичка“
 • да има поне 6-7 стола (за изборната комисия и за избирателя, който ще гласува)
 • да има качествен безжичен интернет
 • да е достъпно за хора с увреждания

Силно препоръчително е да има преддверие – място, където чакащите да гласуват да могат да попълват декларации, да седнат и да бъдат на закрито (ако навън е лошо времето).

Помещението е необходимо за периода

 • 03 април 2021, събота, 17 – 24 часа (денят преди изборите)
 • 04 април 2021, неделя, 00:00 – 24:00 часа (денят на изборите)
 • 05 април 2021, понеделник, 0 часа – 05:00 часа (резервен часови пояс)

Информирайте се, дали желаното помещение е свободно в необходимия период и поискайте необвързваща оферта за наем (ако се изисква наем).

Наемът се поема от посолството или консулството със средства от държавния бюджет.

Препоръчително е да предоставите на посолството или консулството координатите на контактното лице за помещението, с което те да се свържат. Съществува риск, Федералното Министерство на външните работи на Германия (ФМВнР) да не даде съгласие за отваряне на български изборни секции извън сградите на посолството и на конкулствата. В такъв случай е логично българската държава да поеме финансовия риск.

Ако желаете, може да резервирате помещението от името на сдружение или от свое име. Ако имате писмени гаранции от страна на посолството или консулството, че ще ви възстановят разходите в случай на отказ на ФМВнР за образуване на секция, може и да предплатите наема. Парите ще ви бъдат възстановени най-късно в деня на изборите от представител на държавата в секционната избирателна комисия (СИК).

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПОСОЛСТВОТО В БЕРЛИН

Предложението трябва да бъде изпратено писмено на адрес Embassy.Berlin@mfa.bg, в срок до 2 февруари 2021 година. То трябва да съдържа

1. Координати на отговорника

 • двете имена на латиница (заради немските власти)
 • мобилен телефон
 • е-мейл

2. Адрес на помещението, включително описание на сградата

3. (Ако е необходимо) Координати на лицето за контакт от организацията, която отдава помещението под наем и размер на изисквания наем

За допълнителни въпроси и подкрепа може да се свържете с Мрежата на изборните доброволци по света.

Лице за контакт: Димитър Иванов
ФБ: https://www.facebook.com/DimiterIvanov1974
Мейл: dimiter.ivanov@outlook.com

Инициативата за откриване на допълнителни изборни секции в Германия е подкрепена официално от посолството в Берлин, в писмото на посланик Елена Шекерлетова от 10 декември 2020 година: