Референдум 2015 в чужбина

На 25 октомври 2015 г. ще се проведе референдум за въвеждането на електронно дистанционно гласуване. Сайтът „Инициативи за България“ предоставя организационна и координационна платформа за проект за подпомагане масовото участие в референдума на българските граждани, живеещи или временно пребиваващи извън страната.

Цел на проекта:

Да се даде възможност на сънародниците, които имат желание, да упражнят при нормални условия правото си на глас. Без да им се налага да пътуват стотици километри или да чакат с часове на опашки.

Задачи на проекта:

 1. В населените места по света, в които живеят български граждани
  • Да се отворят достатъчно на брой изборни секции
  • Секциите да са оптимално разположени географски
  • Секциите да са на лесно достъпни места (с градски, личен и друг транспорт)
 2. Да предложи подготвени доброволци в секционните избирателни (СИК) по света, които
  • да организират, съвместно със служителите на българските посолства и консулства, подготовката за референдума
  • в деня на референдума да обслужват българските граждани възможно най-бързо и професионално
 3. Българите от целевите местни диаспори и населени места по света да бъдат масово, навреме и качествено информирани за

  • адреса на най-удобната за тях секция за гласуване
  • необходимите документи и формалности
  • смисъла на референдума, за да могат да вземат мотивирано решение.