Нормативна информация (ЦИК, МВнР, НС)

Тук ще бъдат публикувани най-важните нормативни актове (законови текстове, решения и т.н.) на институциите, отговорни за организацията и провеждането на изборите в чужбина (ЦИК, МВнР, МС).

Важни документи на ЦИК:

07.09.2015. Лансиране на сайта на ЦИК на платформата да подаване на електронни заявления за откриване на допълнителни избирателни секции

Решения на ЦИК:

 • 1542-НР / 27.08.2015. Относно: Условията и реда за образуване на секции за гласуване извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на националния референдум
 • 1543-НР / 27.08.2015. Относно: Условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в секции за гласуване извън страната при произвеждане на национален референдум
 • 1828-МИ/НР / 04.09.2015. Относно: обявяване на местата, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната на основание чл. 14, т. 3 от ИК при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
 • 2464-НР / 03.10.2015. Относно: определяне на местата, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната и броя на секциите във всяко място при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015г.
 • 2496-НР / 05.10.2015. Относно: изменение и допълнение на Решение № 2464-НР от 3 октомври 2015 г. на ЦИК за определяне местата, в които ще се образуват секции и броя на секциите във всяко място при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015г.
 • 2514-НР / 07.10.2015. Относно: изменение на Решение № 2464–НР от 3.10.2015 г. на ЦИК за определяне местата, в които ще се образуват секции и броя на секциите във всяко място при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
 • 2559-НР / 12.10.2015. Относно: изменение на Решение № 2464-НР от 03.10.2015 г. на ЦИК за определяне местата, в които ще се образуват секции, и броя на секциите във всяко място при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., изменено с Решение № 2496- НР от 05.10.2015г.
 • 2593-НР / 14.10.2015. Относно: изменение на Решение № 2464-НР от 3.10.2015 г. на ЦИК за определяне местата, в които ще се образуват секции и броя на секциите във всяко място при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., изменено с Решение № 2496-НР от 5.10.2015 г. и с Решение № 2514-НР от 7.10 2015 г. на ЦИК
 • 2599-НР / 14.10.2015. Относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
 • 2608-НР / 15.10.2015. Относно: начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите и начина на гласуване в националния референдум
 • 2639-НР / 17.10.2015. Относно: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., назначени с Решение № 2599-НР от 14 октомври 2015 г. и поправки на технически грешки
 • 2695-НР / 20.10.2015. Относно: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., назначени с Решение № 2599-НР от 14 октомври 2015 г. и Решение № 2639-НР от 17 октомври 2015 г. и поправка на технически грешки
 • 2720-НР / 21.10.2015. Относно: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., назначени с Решение № 2599-НР от 14 октомври 2015 г., Решение № 2639-НР от 17 октомври 2015г. и Решение № 2695-НР от 20 октомври 2015г., и поправка на технически грешки
 • 2778-НР / 23.10.2015. Относно: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., назначени с Решение № 2599-НР от 14 октомври 2015 г., Решение № 2639-НР от 17 октомври 2015г.,Решение № 2695-НР от 20 октомври 2015 г., Решение № 2720-НР от 21 октомври 2015 г. и Решение № 2748-НР от 22 октомври 2015 г.
 • 2830-НР / 24.10.2015. Относно: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., назначени с Решение № 2599-НР от 14 октомври 2015 г., Решение № 2639-НР от 17 октомври 2015 г., Решение № 2695-НР от 20 октомври 2015 г., Решение № 2720-НР от 21 октомври 2015 г., Решение № 2748-НР от 22 октомври 2015 г. и Решение № 2778-НР от 23 октомври 2015 г.
 • 2855-НР / 30.10.2015. Относно: обявяване на резултатите от гласуването в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

МВнР / 07.10.2015: Адреси на избирателните секции в чужбина