Създаване на изборни секции в Германия за избори 2021: мисията възможна, ако е навреме

За да бъдат създадени достатъчно на брой удобни изборни секции в Германия, е необходима най-напред инициатива на доброволци от местните български общности.

На тази карта са отбелязани местата, за които вече е предприета инициатива.

Ще обясним подробно първите три стъпки, които трябва да бъдат направени за отваряне на допълнителна секция:

 1. ОТГОВОРНИК

Може да е всеки български гражданин, който прояви инициатива.

Отговорникът
– служи за контактно лице на посолството в Берлин и на консулствата в Мюнхен и Франкфурт с местната българска общност
– служи за контактно лице с местните германски власти.

 1. ПОМЕЩЕНИЕ

Помещението може да бъде както в публична сграда (община, културен център, образователен център, библиотека, училище, спортно хале …), така и в частна сграда (клуб, конферентна зала в хотел, магазин, …).

Най-подходящи са помещенията, които се използват за провеждане на немски избори. Може да се обърнете за съдействие към общината на вашето населено място, като потърсите съответния Wahlleiter или Wahlamt.

От тук може да свалите примерен текст за запитване до местните германски власти (Wahlleiter/Wahlamt).

Сградата да е удобна за достигане с градски транспорт. Идеално ще е, ако наблизо има обществен паркинг.

Помещението трябва да отговаря на следните изисквания

 • да може да се заключва и ключът да ви бъде предоставен
 • да има площ поне 20 – 30 кв. м. Колкото по-голямо, толкова по-добре
 • да има прозорци, за да може да се проветрява
 • да бъде в сграда, където има тоалетни
 • да има 3-4 маси или чина, които ще са необходими за изборните документи на изборната комисия и за урната, както и за „тъмната стаичка“
 • да има поне 6-7 стола (за изборната комисия и за избирателя, който ще гласува)
 • да има качествен безжичен интернет
 • да е достъпно за хора с увреждания

Силно препоръчително е да има преддверие – място, където чакащите да гласуват да могат да попълват декларации, да седнат и да бъдат на закрито (ако навън е лошо времето).

Помещението е необходимо за периода

 • 03 април 2021, събота, 17 – 24 часа (денят преди изборите)
 • 04 април 2021, неделя, 00:00 – 24:00 часа (денят на изборите)
 • 05 април 2021, понеделник, 0 часа – 05:00 часа (резервен часови пояс)

Информирайте се, дали желаното помещение е свободно в необходимия период и поискайте необвързваща оферта за наем (ако се изисква наем).

Наемът се поема от посолството или консулството със средства от държавния бюджет.

Препоръчително е да предоставите на посолството или консулството координатите на контактното лице за помещението, с което те да се свържат. Съществува риск, Федералното Министерство на външните работи на Германия (ФМВнР) да не даде съгласие за отваряне на български изборни секции извън сградите на посолството и на конкулствата. В такъв случай е логично българската държава да поеме финансовия риск.

Ако желаете, може да резервирате помещението от името на сдружение или от свое име. Ако имате писмени гаранции от страна на посолството или консулството, че ще ви възстановят разходите в случай на отказ на ФМВнР за образуване на секция, може и да предплатите наема. Парите ще ви бъдат възстановени най-късно в деня на изборите от представител на държавата в секционната избирателна комисия (СИК).

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПОСОЛСТВОТО В БЕРЛИН

Предложението трябва да бъде изпратено писмено на адрес Embassy.Berlin@mfa.bg, в срок до 2 февруари 2021 година. То трябва да съдържа

1. Координати на отговорника

 • двете имена на латиница (заради немските власти)
 • мобилен телефон
 • е-мейл

2. Адрес на помещението, включително описание на сградата

3. (Ако е необходимо) Координати на лицето за контакт от организацията, която отдава помещението под наем и размер на изисквания наем

За допълнителни въпроси и подкрепа може да се свържете с Мрежата на изборните доброволци по света.

Лице за контакт: Димитър Иванов
ФБ: https://www.facebook.com/DimiterIvanov1974
Мейл: dimiter.ivanov@outlook.com

Инициативата за откриване на допълнителни изборни секции в Германия е подкрепена официално от посолството в Берлин, в писмото на посланик Елена Шекерлетова от 10 декември 2020 година:

Как да се освободя от здравноосигурителни задължения в България, възникнали поради това, че съм бил член на секционна избирателна комисия (СИК) в чужбина?

Вие сте български гражданин, живеещ в чужбина и

 • някога сте подали заявление за освобождаване от здравноосигурителни вноски (по чл. 40а от Закона за здравното осигуряване)
 • след това сте участвали в състав на СИК извън страната в периода 2014-2017 година
 • имате възникнали здравноосигурителни задължения вследствие на нежелано реактивиране на здравния Ви статус след  внесени  в НАП здравноосигурителни вноски от страна на МВнР поради участието Ви в СИК

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАТРУПАНИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Процедурата включва 3 стъпки.

Стъпка 1.

Направете на следния адрес https://www.nap.bg/link?id=104 онлайн-проверка на своя здравен статус за наличие на здравноосигурителни задължения

 • Не дължите нищо, ако резултатът от проверката гласи: „Лицето е изключено от здравно осигуряване“. Това означава, че някога подаденото от Вас заявление за освобождаване от здравни вноски все още е в сила. Не е необходимо за правите нищо повече.
 • Ако резултатът от проверката гласи „Лицето е с невъзстановени здравноосигурителни права“, потенциално дължите здравни осигуровки

Сигурен белег, че здравният Ви статус е бил реактивиран поради участие в СИК в чужбина, е ако отсъстващите месеци в списъка на „Месеци без здравно осигуряване“  (т.е. месеците, за които са внесени вноски за здравно осигуряване), съвпадат с месеците, в които са провеждани избори или референдуми в чужбина, както следва:

 • месец март 2017: предсрочни парламентарни избори (виж на картинката – липсва месец 3 за 2017 година)
 • месец ноември 2016: избори за президент и вицепрезидент (начало на задълженията е месец 12, защото за месец 11 са внесени здравни вноски, виж на картинката)

Понеже справката е само за 5 години (60 месеца) назад, от нея не може да разберете със сигурност, дали имате активиране на здравния статус поради участие в СИК извън страната, ако сте участвали:

 • на референдума през октомври 2015 година
 • на извънредните парламентарни избори през октомври 2014 година

За да поискате здравният Ви статус да бъде върнат служебно в предишното положение т.е. „Лицето е изключено от здравно осигуряване“, трябва да извършите описаните в стъпки 2 и 3 действия.

Стъпка 2.

На сайта на МВнР (https://www.mfa.bg/bg/, списък в очертаното с червено меню) намерете отговорното дипломатическо представителство, организирало съответните избори:

Стъпка 3.

Изпратете по мейл заявление до съответното дипломатическо представителство на Република България със следния текст:

До
(Посолство/Генерално консулство/Консулство/Постоянно представителство)

ЗАЯВЛЕНИЕ

От: (три имена)
ЕГН:

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка със заповед ФС-95-00-1 / 16.03.2020 на МВнР заявявам, че желая да бъдат заличени данните ми за здравно осигуряване от регистъра на Националната агенция за приходите, за периода след участието ми в СИК извън страната, както следва

Година на участие в СИК 
Месец на участие в СИК 
Населено място на провеждане на изборите 
Съгласно Решение на ЦИК (линк)Намерете линка в списъка по-долу

Очаквам настоящето заявление да бъде изпратено до дирекция „Бюджет и финанси“ на МВнР, за предприемане на следващи действия от страна на МВнР за заличаване от НАП на данните от натрупаните задължения по здравното ми осигуряване.

Моля да потвърдите получаването на това заявление и да ми върнете с обратен мейл неговия входящ номер.

С уважение,

Линкове към Решения на ЦИК за назначаване в СИК извън страната в периода 2014-2017 година

 • За всеки отделни избори или референдум е валидна последната заповед, където и споменато Вашето име:
2017, парламентарни избори, 26.03.2017
https://www.cik.bg/bg/decisions/4662/2017-03-28
https://www.cik.bg/bg/decisions/4656/2017-03-26
https://www.cik.bg/bg/decisions/4650/2017-03-26
https://www.cik.bg/bg/decisions/4646/2017-03-26
https://www.cik.bg/bg/decisions/4636/2017-03-25
https://www.cik.bg/bg/decisions/4625/2017-03-24
https://www.cik.bg/bg/decisions/4611/2017-03-23
https://www.cik.bg/bg/decisions/4591/2017-03-22
https://www.cik.bg/bg/decisions/4550/2017-03-20
https://www.cik.bg/bg/decisions/4492/2017-03-11
2016
1 тур президентски избори и референдум, 06.11.2016
2 тур, президентски избори, 13.11.2016
https://www.cik.bg/bg/decisions/4015/2016-11-13
https://www.cik.bg/bg/decisions/4006/2016-11-13
https://www.cik.bg/bg/decisions/4005/2016-11-12
https://www.cik.bg/bg/decisions/4003/2016-11-12
https://www.cik.bg/bg/decisions/3997/2016-11-11
https://www.cik.bg/bg/decisions/3980/2016-11-06
https://www.cik.bg/bg/decisions/3979/2016-11-06
https://www.cik.bg/bg/decisions/3978/2016-11-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/3971/2016-11-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/3968/2016-11-04
https://www.cik.bg/bg/decisions/3954/2016-11-03
https://www.cik.bg/bg/decisions/3900/2016-10-30
https://www.cik.bg/bg/decisions/3894/2016-10-29
https://www.cik.bg/bg/decisions/3849/2016-10-24
2015, референдум, 25.10.2015
https://www.cik.bg/bg/decisions/2748/2015-10-22
https://www.cik.bg/bg/decisions/2720/2015-10-21
https://www.cik.bg/bg/decisions/2695/2015-10-20
https://www.cik.bg/bg/decisions/2639/2015-10-17
https://www.cik.bg/bg/decisions/2599/2015-10-14
2014, парламентарни избори, 05.10.2014
https://www.cik.bg/bg/decisions/1290/2014-10-08
https://www.cik.bg/bg/decisions/1280/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1275/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1274/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1269/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1263/2014-10-04
https://www.cik.bg/bg/decisions/1227/2014-10-03
https://www.cik.bg/bg/decisions/1208/2014-10-02
https://www.cik.bg/bg/decisions/1156/2014-09-30
https://www.cik.bg/bg/decisions/1099/2014-09-27
https://www.cik.bg/bg/decisions/1037/2014-09-22

Евроизбори 2019 в чужбина: къде и как да гласувам и дали имам право

В неделя, 26 май 2019г., от 07:00 до 20:00 часа местно време ще се проведат избори за Европарламент.

Къде може да се гласува извън България?

 • Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху съответния знак на тази карта.
 • Ако сте на мобилно устройство, след кликване на знака, изберете името на секцията в долната част на екрана, за да видите допълнителната информация.

Кой има право да гласува?

 • Не се изисква предварителна регистрация или подаване на заявление!
 • Могат да гласуват всички български граждани, които
 1. не са гласували и няма да гласуват за кандидатите на страните от ЕС, в които пребивават
  • който се е регистрирал да гласува за кандидат на страна от ЕС, в която пребивава, не е задължен да упражни правото си на глас (с изключение на Белгия)
  • всеки може да упражни правото си на глас или само за български кандидат, или само за кандидат на страната от ЕС, в която пребивава. Може да се гласува само веднъж!
 2. пребивават постоянно или временно в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 3. са навършили 18 години
 4. представят един валиден български документ за самоличност, като:
  • паспорт
  • лична карта
  • военна книжка
 5. имат адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към 26 май 2019 г.
 6. Вижте това 30-секундно видео на ЦИК.

Къде и как да проверя, къде имам адресна регистрация съгласно българското законодателство?

 • Проверка може да направите на сайта на ГД ГРАО тук , като въведете своето ЕГН и първо име:
 • Ако справката ви даде адрес на място за гласуване, това означава, че имате адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на България или друга страна от ЕС и че може да гласувате на Евроизборите.
 • Ако справката ви даде резултат „Лицето с това ЕГН не отговаря на условията за включване в избирателните списъци„, това означава, че някога сте декларирали настоящ адрес в чужбина и че нямате право да гласувате на Евроизборите. Ако все пак го направите, проверка на ЦИК след изборите ще установи, че сте извършили нарушение, ще ви бъде направена прокурорска проверка и евентуално ще платите глоба. За това по-добре в този случай да не гласувате.

Как така системата показва, че имам право да гласувам, а аз живея от години в чужбина в страна извън ЕС?

 • Става въпрос за така наречената „уседналост„. За нея няма значение, къде действително сте живели или живеете в момента. Има значение, какво е записано в регистъра на ГД ГРАО. Централна избирателна комисия не проверява по никакъв друг начин, дали отговаряте на изискването на чл. 350 от Изборния кодекс, което гласи:

  Чл. 350. (1) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз […].

  Това изискване е обяснено в Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, § 1. , точка 1:

  „Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ е: а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз; […] най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.
 • Може да се убедите допълнително в горенаписаното, като прочетете решението на Върховния административен съд по сходен казус тук.

Какво да правя, ако нямам нито един валиден български документ за самоличност?

 • Ако всички лични документи са с изтекла валидност, може да се гласува и с удостоверение, издадено предварително от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за издаване на нов документ, заедно с документа с изтекла валидност.

Колко задължително е „задължителното“ гласуване?

 • Гласуването на парламентарни избори според чл.3 от Изборния кодекс е „задължително“.
 • Няма никакви санкции за неупражняване на правото на гласуване. В свое решение от 23 февруари 2017г. Конституционният съд обяви чл. 242а от ИК „Последици при неупражняването на избирателното право“ за противоконституционен.

Как изглежда бюлетината за гласуване в чужбина?

 • Може да се запознаете с бюлетината за гласуване в чужбина тук.
 • Отново съществува квадратче „не подкрепям никого“ (последното).
 • На Евроизборите има възможност и в чужбина да се гласува с преференции, както и в България (вижте едно 30-секундно видео на ЦИК тук).

Как можете да си спестите време в изборния ден?

 • Ако не сте подавали електронно заявление за гласуване в секция извън страната (списък на успешно подадените заявления тук – този линк е деактивиран, или тук), ще трябва в изборния ден на място да попълните един брой декларация.
 • Ако искате да си спестите време, може да свалите формуляра на декларацията от сайта на ЦИК от тук, да го отпечатате, попълните и подпишете със син химикал предварително и да го донесете с вас в изборния ден.

Желаем успешен изборен ден!

Мрежа на български изборни активисти по света

Заявление за изборни секции в чужбина 2019 – жест на българска солидарност и други тайни

LogoGlasuvaneAbroad

Българските граждани, живеещи или временно пребиваващи в чужбина в деня на Евроизборите (26 май 2019), имат нужда от избирателна секция в тяхна близост, в която – ако пожелаят – да могат да гласуват.

Отново ще е необходимо подаването на заявления, за да бъдат открити изборни секции. Условието е за всяко отделно място да бъдат събрани най-малко 60 заявления в срок до 30 април 2019г., 24:00 часа българско време.

Единствено в сградите на посолствата, генералните консулства и постоянните дипломатически мисии на България секциите ще се откриват автоматично, без необходимост от подаване на заявления.*

КАКВИ СА ТАЙНИТЕ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО?

 • Заявлението не обвързва със задължение да се гласува. То служи предимно за отваряне на изборна секция.
 • Заявлението е израз на солидарна подкрепа. То дава шанс на сънародниците ни, живеещи в чужбина, които имат желание в деня на изборите, да могат да упражнят правото си на глас в удобно за тях място
 • Подаденото заявление не обвързва да се гласува в мястото, което е посочено в него. Може да гласувате в която и да е друга секция в която и да е страна в чужбина, като на място или предварително се попълни декларация – Приложение №22 (изтегляне – от тук).
 • Ако сте подали заявление за гласуване в чужбина, но ви се наложи да се върнете в България в деня на изборите, може да гласувате, но само в секцията по вашия постоянен  адрес (този на личната ви карта). Необходимо е да попълните на място декларация – Приложение № 75, че не сте гласували и няма да гласувате другаде (изтегляне – от тук). Ако комисията ви каже, че ви няма в изборния списък и че сте в „списъка на заличените лица“, отговорете спокойно, че срещу името ви в изборния списък ТРЯБВА да има написан индекс „МВнР“ и че те са задължени да ви допуснат до гласуване без нужда от други формалности, освен горепосочената декларация, съгласно точка 3 от горната декларация (по чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК).

КАК БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

На сайта на Централна избирателна комисия (тук) може да подадете, в рамките на 5 минути, заявление по електронен път за откриване на допълнителна изборна секция в удобно място за вас или вашите приятели и познати.

 • Заявлението се попълва задължително на кирилица, за да е валидно. Нямате кирилица на компютъра? Може да ползвате кирилицата от виртуалната клавиатура, която се активира с бутона вдясно за всяко текстово поле на формуляра.
 • Номер на документа за самоличност

Ако сте си вадили личния документ последните 1-2 месеца в България, е възможно системата да не приема номера на документа. Опитайте с по-стар документ (лична карта или паспорт), ако имате такъв.

 • Постоянен адрес по лична карта

Внимание! Въведете данните за постоянния адрес точно както е написан в личната ви карта (със запетайки, точки, тирета и празни места). Това е най-чувствителният текст за въвеждане, за да бъде заявлението ви успешно прието от системата. В противен случай ви излиза съобщение за грешка „Адресът не съвпада с данните от Национална база данни „Население“;“

Внимание! Внимание! Ако личната ви карта е издавана в посолство или консулство в чужбина, и имате проблем с приемане на заявлението от системата, изберете от падащия списък най-отдолу за място на издаване: „МВР“, т.е. без града, който е изписан на личната ви карта.

 • Полетата в карето „Информация за контакт“ не са задължителни! Може да ги оставите празни:
 • Място за гласуване

Ако името на удобното за вас желаното място все още не фигурира в падащия списък, може да го добавите ръчно:

%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5

Пощенският код НЕ е задължителен за въвеждане, за да бъде прието заявлението ви! Ако държите, пишете някакъв пощенски код, който е близо до желаното от вас място за гласуване. Абсолютната точност не е от значение.

СИСТЕМАТА ПО НЕОБЯСНИМИ ПРИЧИНИ НЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ ?

Препоръчваме ви следните тактики:

 • Изчистете кеша на браузера
 • Пишете мейл до support@cik.bg, фирма „Информационно обслужване„, която поддържа сайта. Опишете детайлно вашия проблем. Може спокойно да приложите фотокопие от личния си документ и лични данни. Служителите на фирмата работят с поверителна информация.

КАКВО Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ, СЛЕД КАТО ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

След като подадете заявление, ще е добре да помолите вашите близки, познати и приятели в района в чужбина, където живеете или пребивавате, да ви подкрепят с подаване на заявление и да ги информирате, как да го направят.

КОЛКО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЕЧЕ СА ПОДАДЕНИ ПО МЕСТА?

Това може да проверите на следния адрес. Вашето заявление се появява в списъка няколко минути след съобщението за успешно подадено заявление:

Избори 2017: Послания на партиите и коалициите към българите по света (обобщение от техните програми)

Българи в чужбина в която и да е секция ЦИК

За пръв път в изборната история българските граждани, живеещи по света, получават такова внимание. Половината от всички кандидатстващи партии и коалиции на парламентарни избори 2017  са отделили специално място в своите предизборни програми на тези около 1 милион сънародници. Някои – по едно изречение. Други – солидни разработки.

Екипът от доброволци на проекта за подпомагане масовото гласуване на сънародниците по света събра и обобщи написаното в предизборните програми:

Номер на бюлетината / Наименование на партията или коализията от партии


4.Коалиция “Нова Република” – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

Активизиране на потенциала на българските културни институти в чужбина за представяне на българската култура в съответната държава – плюс създаване на Институт за емигрантска литература и култура;

Това налага сътрудничество с общностите на българите, живеещи в чужбина; създаване и реализиране на съвременни програми за подпомагане на мобилността на творци и културни продукти. Плюс Институт за българска емигрантска литература и култура, който да събира у нас културното ни наследство от българите в чужбина за периода 1944-2016 г.

Българите в чужбина

 • Гражданската платформа за „Нова Република“ ще работи за силна връзка между българите в Родината и българите зад граница. Ще сложим край на принудителното отчуждаване между сънародниците ни от различни краища на света. За целта предлагаме конкретни решения:
 • Ще въведем гласуване по интернет;
 • Ще въведем 10-годишна валидност на паспортите, за да не се налага на българите толкова често да харчат време и пари за подновяване на документите;
 • Ще модернизираме технологично консулствата, за да извършват в кратки срокове всички административни услуги;
 • Облекчаване на процедурите по придобиване на българско гражданство от лица с български етнически произход от историческите български диаспори;
 • Създаване на „Зелена карта на българина“, която ще даде специален статут на чужди граждани от български етнос, които по различни причини не могат да получат българско гражданство;
 • Реформиране на Агенцията за българите в чужбина и бюджетно осигуряване на нейната дейност;
 • Нов правилник към Закона за българите в чужбина, който да го направи ефективен и да създаде работещи органи на българите зад граница;
 • Дипломатическите и консулски представителства ще бъдат на тези места, където българите имат нужда от тях;
 • Подкрепа за български училища, църковни общини и културни институти в чужбина и избягване на изкуствената конкуренция между тях.
 • Ще предложим мерки, улесняващи и подпомагащи бързата и успешна реинтеграция на завършилите в чужбина български студенти.

6.ВОЛЯ

 • Увеличаване на финансирането на изучаването на български език и литература, на история и география на България в неделните училища в чужбина;
 • Българите в чужбина
 • Създаване на Обществени съвети на българите в чужбина като форма на специфичен диалог с гражданското общество;
 • Създаване на Световна българска мрежа, улесняваща контактите между бизнеса и завършилите в България студенти българи от чужбина или завършили в чужбина българи;
 • Създаване на държавен фонд за подпомагане на организации и медии на българи зад граница на базата на годишни планове за разработване на проекти;
 • Опростяване на процедурите, свързани с предоставянето на гражданство на лица с български произход;
 • Специална подкрепа за българите в Република Македония и за българските малцинства в Албания, Сърбия, Румъния, Молдова и Украйна;
 • Насърчаване на имиграцията в страната на българи от Молдова, Украйна и другите страни от бившия Съветски съюз;

8.Коалиция АБВ – Движение 21

 • Ангажимент: Външна политика в подкрепа на българската икономика с българската общност в чужбина.

10.БСП за България

 • Ангажимент на държавата към образованието на българските деца, живеещи в чужбина.

11.ПП ГЕРБ

Ангажимент на държавата към 15. Политики за българите в чужбина

 • ГЕРБ е за разширяване на партньорството с активните организации на българските общности в чужбина (БОЧ). Необходимо е изготвянето на политически документ за работа с БОЧ, който да държи сметка за спецификата на тези общности.
 • Приоритет трябва да са културни и образователни политики за преподаване на майчин език (осигуряването на учебници), както и отстояване на правата и свободите.
 • ГЕРБ ще инициира мерки (вкл. чрез Програмата за трансгранично сътрудничество) за икономическо подпомагане на общините в пограничните райони, където има концентрация на българско население за повече български инвестиции там. Важно е да има български културно-информационни центрове в местата с големи български общности в страните в ЮИЕ на базата на подписани двустранни споразумения

14. ПП Възраждане

 1. Активна работа с българите и българските културни центрове зад граница.
 • Защита сигурността на сънародниците ни в чужбина.
 • Адекватна външна политика, максимално възползване от шансовете, които се откриват пред страната и прекратяване на изцепки в стил “издигане на втора кандидатура за секретар на ООН”.

16. КП Движение ДА България (Зелените, ДЕОС)

Визия:

Голяма България е тази България, която цени и интегрира пълноценно най-важния свой ресурс – българите, където и да се намират те.

Цели:

 • Поддържане на живи форми на връзка с българите в чужбина.
 • Гарантиране участието на българите в чужбина в обществения живот у нас.
 • Използване на потенциала и опита на българите в чужбина за постигане на възходящо икономическо развитие.

Политики:

 1. Подпомагане на пълноценното участие на българите в чужбина в политическия и обществен живот у нас чрез промяна на изборното законодателство, отчитаща, че голям брой български граждани пребивават продължително извън територията на страната
 • създаването на избирателни райони на българите в чужбина;
 • въвеждане на постоянни избирателни списъци за гражданите в чужбина, които подпомагат администрирането и минимизират рисковете от нередности при провеждане на изборите в чужбина
 • електронно гласуване;
 • разкриване на достатъчен брой изборни секции зад граница
 1. Подобряване на обслужването и подкрепата на българите в чужбина от органите на българската държава:
 • подобряване на административното обслужване на българските граждани от дипломатическите и консулски представителства, както и въвеждането на по-гъвкави форми на консулско обслужване в държавите с голям брой български граждани;
 • развитие на ефективно електронно управление до 2020 година, което позволява осъществяването по електронен път на всички административни услуги в България;
 • улесняване на гражданската регистрация на децата на българи, родени в чужбина;
 • развитие на мрежа от български училища в държавите с голям брой български граждани, както и утвърждаването на стандарти на обучение и свързване със системата на образование в България;
 • създаване на български културни и социални средища чрез активна работа на дипломатическите и консулските представителства на България в държавите, където пребивават голям брой български граждани.
 1. Стимулиране и подпомагане на приноса на българите в чужбина към икономическия, културен и обществен живот у нас
 • стимулиране на трансфера на добри практика и ноу-хау на българи в чужбина;
 • подкрепата за приложение в България на иновативни проекти на български граждани, които пребивават извън територията на страната;
 • улесняване на процедурите за признаване в България на дипломи придобити в чужбина от български граждани.
 1. Разгръщане на активна политика към българските исторически общности в Молдова, Украйна, Сърбия, Македония, Румъния и Албания. В отношенията си със страните, в които живее коренно българско население, нашата държава трябва да гарантира на всички лица от български произход:
 • обучение и достъп до културен живот на български език
 • възможност да продължат своето образование в България
 • гарантиране на правата на самоопределяне като българи и защита от дискриминация на база етническия им произход

17.Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО

 • Създаване на министерство на демографията и на българите в чужбина

20.Българско национално обединение

 • Да привлечем обратно българите зад граница

21. Реформаторски блок-Глас Народен

 • Ефективно и повсеместно въвеждане на машинно и електронно дистанционно гласуване, както и на машинно преброяване на гласовете, с ясни технологични гаранции за сигурност и за предотвратяване на възможни злоупотреби (навременна подготовка, прозрачни процедури, възможност за изпитване и одит на конкретните решения, обучения и разяснителна кампания).
 • Въвеждане на косвен образователен ценз чрез технологични решения, свързани с машинното и дистанционното електронно гласуване.
 • Изчистване на избирателните списъци от „мъртви души“ чрез въвеждане на активна регистрация за участие в изборите.
 • Обособяване на самостоятелен изборен район “Чужбина”.
 • Преговори в рамките на ЕС за защита на българите, живеещи във Великобритания, след Брекзит.

Моят избор от чужбина. За какво гласуваме на 26 март 2017?

Картинка-лого 2 ЦИК избори 2017

Българите, живеещи или временно пребиваващи в чужбина, за разлика от сънародниците си в България, нямат избирателен район и не могат да гласуват с преференция (както на картинката) за конкретен кандидат-депутат от партийна или коалиционна листа, нито за независим кандидат.

Те могат да гласуват само за цялата кандидатска листа на избраната от тях партия или коалиция, като техният избор включва задължително и кандидатите-бивши агенти на Държавна сигурност (ако има такива в листата).

Екипът на проекта за подпомагане на масовото гласуване на българите в чужбина направи списък на партиите и коалициите, участващи в парламентарни избори 2017г, с линкове към техните програми/платформи и кандидатски листи (доколкото те са публикувани и можаха да бъдат намерени в интернет). Допълнително сме дали информация и за наличието на бивши агенти на държавна сигурност сред кандидатите за депутати.

Информация за партиите и коалициите, участващи на парламентарни избори 2017:

N Партия или коалиция Програма/платформа Кандидати Брой ДС-кандидати
1 ПП ДРОМ Фейсбук страница тук 0
2 ПП Движение за радикална промяна “Българската пролет” Фейсбук страница тук 7
3 ПП Движение “Напред България” Фейсбук страница тук 0
4 Коалиция “Нова Република” – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност Платформа тук 0
5 Коалиция на недоволните – БСД-Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз Фейсбук страница тук 4
6 ВОЛЯ Платформа тук водачи на листи 2
7 ПП Български демократичен център – БДЦ Платформа тук 0
8 Коалиция АБВ – Движение 21 Платформа тук водачи на листи 4
9 Движение за права и свободи Платформа тук 9
10 БСП за България Платформа тук 16
11 ПП ГЕРБ Платформа тук: секция ГЕРБ в парламента 5
12 Партия на Зелените Платформа тук 0
13 Обединение ДОСТ Платформа тук 5
14 ПП Възраждане Платформа тук водачи на листи  0
16 КП Движение ДА България (Зелените, ДЕОС) Платформа тук 0
17 Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО Предизборни послания тук водачи на листи 6
18 КОЙ – Българската левица и Зелена партия Фейсбук страница тук 5
19 ПП Национална републиканска партия  ? тук 0
20 Българско национално обединение Платформа тук 3
21 Реформаторски блок-Глас Народен Платформа тук 0
Независими кандидат-депутати  ? тук 0

? – не беше открита информация в интернет

Всички кандидатски листи – тук.

Парламентарни избори в чужбина на 26 март 2017: гласуване къде, как и за какво

Картинка-лого ЦИК избори 2017.PNG

В неделя, 26 март 2017г., от 07:00 до 20:00 часа местно време ще се проведат предсрочни парламентарни избори.

Къде може да се гласува извън България?

Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху виолетовия знак на тази карта.

Ако сте на мобилно устройство, след кликване на знака, изберете името на секцията в долната част на екрана, за да видите допълнителната информация.

Кой има право да гласува?

Не се изисква предварителна регистрация или подаване на заявление!

Могат да гласуват всички български граждани

 • живеещи или временно пребиваващи в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 • навършили 18 години
 • които представят един валиден български документ за самоличност, като:
   • паспорт
   • лична карта
   • военна книжка

Ако горните три документа са с изтекла валидност, може да се гласува и с удостоверение, издадено предварително от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за издаване на нов документ, заедно с документа с изтекла валидност.

Колко задължително е „задължителното“ гласуване?

Гласуването на парламентарни избори според чл.3 от Изборния кодекс е „задължително“.

Няма никакви санкции за неупражняване на правото на гласуване. Съвсем наскоро, на 23 февруари 2017г., Конституционният съд обяви в свое решение чл. 242а „Последици при неупражняването на избирателното право“ за противоконституционен.

Как изглежда бюлетината за гласуване в чужбина?

Може да се запознаете с бюлетината за гласуване в чужбина тук.

Отново съществува квадратче „не подкрепям никого“ (последното).

В чужбина няма възможност да се гласува с преференции, за разлика от България. Това е така, защото (все още) не съществува изборен район чужбина, в който да се кандидатират кандидати, избирани от гласуващите в чужбина.

Как можете да си спестите време в изборния ден?

Ако не сте подавали електронно заявление за гласуване в секция извън страната (списък на успешно подадените заявления тук), ще трябва в изборния ден на място да попълните един брой декларация.

Ако искате да си спестите време, може да свалите формуляра на декларацията от сайта на ЦИК от тук, да го отпечатате, попълните и подпишете със син химикал предварително и да го донесете с вас в изборния ден.

Какъв е изборът по същество?

В тази публикация ще намерите обобщени линкове към платформите, клиповете и презентациите на кандидат-депутатите на 25-те партии и коалиции.

Какви са посланията на партиите и коалициите към българите в чужбина ?

За пръв път в изборната история множество партии и коалиции са отделили специално внимание на българите в чужбина в своите програми.

Желаем успешен изборен ден!

Екипът на проекта

Заявление за изборни секции в чужбина 2017 – жест на българска солидарност и други тайни

LogoGlasuvaneAbroad

Българските граждани, живеещи или временно пребиваващи в чужбина в деня на парламентарните избори (26 март 2017), имат нужда от избирателна секция в тяхна близост, в която – ако пожелаят – да могат да гласуват.

Отново ще е необходимо подаването на заявления, за да бъдат открити изборни секции. Условието е за всяко отделно място да бъдат събрани най-малко 60 заявления в срок до 28 февруари 2017, 24:00 часа българско време. 

Единствено в сградите на посолствата, генералните консулства и постоянните дипломатически мисии на България секциите ще се откриват автоматично, без необходимост от подаване на заявления.*

КАКВИ СА ТАЙНИТЕ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО?

 • Заявлението не обвързва със задължение да се гласува. То служи предимно за отваряне на изборна секция.
 • Заявлението е израз на солидарна подкрепа. То дава шанс на сънародниците ни, живеещи в чужбина, които имат желание в деня на изборите и референдума, да могат да упражнят правото си на глас в удобно за тях място
 • Подаденото заявление не обвързва да се гласува в мястото, което е посочено в него. Може да гласувате в която и да е друга секция в която и да е страна в чужбина, като на място или предварително се попълни декларация – Приложение №22 (изтегляне – оттук).
 • Ако сте подали заявление за гласуване в чужбина, но ви се наложи да се върнете в България в деня на изборите, може да гласувате, но само в секцията по вашия постоянен  адрес (този на личната ви карта). Необходимо е на място да попълните декларация – Приложение № 17, че не сте гласували и няма да гласувате другаде (изтегляне – оттук). Ако комисията ви каже, ви няма в изборния списък и че сте в „списъка на заличените лица“, отговорете спокойно, че срещу името ви в изборния списък ТРЯБВА да има написан индекс „МВнР“ и че те са задължени да ви допуснат до гласуване без нужда от други формалности, освен горепосочената декларация, съгласно точка 3 от горната декларация (по чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК).

КАК БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

На сайта на Централна избирателна комисия (тук) може да подадете, в рамките на 5 минути, заявление по електронен път за откриване на допълнителна изборна секция в удобно място за вас или вашите приятели и познати.

 • Заявлението се попълва задължително на кирилица, за да е валидно. Нямате кирилица на компютъра? Може да ползвате вградената във всяко поле виртуална кирилска клавиатура. Или да ползвате тази програма. Пишете в клетката с мишката, после копирате текста и го слагате в клетките на заявлението.
 • Номер на документа за самоличност

Ако сте си вадили личния документ последните 1-2 месеца в България, е възможно системата да не приема номера на документа. Опитайте с по-стар документ (лична карта или паспорт), ако имате.

 • Постоянен адрес по лична карта

Внимание! Въведете данните за постоянния адрес точно както е написан в личната ви карта (със запетайки, точки, тирета и празни места). Това е най-чувствителният текст за въвеждане, за да бъде заявлението ви успешно прието от системата. В противен случай ви излиза съобщение за грешка „Адресът не съвпада с данните от Национална база данни „Население“;

Внимание! Внимание! Ако личната ви карта е издавана в посолство или консулство в чужбина, и имате проблем с приемане на заявлението от системата, изберете от падащия списък най-отдолу за място на издаване: „МВР“, т.е. без града, който е изписан на личната ви карта.

 • Полетата в карето „Информация за контакт“ не са задължителни! Може да ги оставите празни:%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82
 • Място за гласуване

Ако името на удобното за вас желаното място все още не фигурира в падащия списък, може да го добавите:

%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5

Пощенският код НЕ е задължителен за въвеждане, за да бъде прието заявлението ви! Ако държите, пишете някакъв пощенски код, който е близо до желаното от вас място за гласуване. Абсолютната точност не е от значение.

 • Контролен код

Ако не различавате добре или сбъркате контролния код, може чрез натискане на миниатюрното бутонче да генерирате нов код, без наново да въвеждате цялото заявление.

NewCodeGeneration

Ако се появят две картинки с код, въведете текста слято (един до друг) и от двете картинки.

СИСТЕМАТА ПО НЕОБЯСНИМИ ПРИЧИНИ НЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ ?

Препоръчваме ви следните тактики:

 • Възможно е да видите това съобщение:
 • Изчистете кеша на браузера
 • Пишете мейл до support@cik.bg, фирма „Информационно обслужване„, която поддържа сайта. Опишете детайлно вашия проблем. Може спокойно да приложите фотокопие от личния си документ и лични данни. Служителите на фирмата работят с поверителна информация.


КАКВО Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ, СЛЕД КАТО ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

След като подадете заявление, ще е добре да помолите вашите близки, познати и приятели в района в чужбина, където живеете или пребивавате, да ви подкрепят с подаване на заявление и да ги информирате, как да го направят.

КОЛКО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЕЧЕ СА ПОДАДЕНИ ПО МЕСТА?

Това може да проверите на следния адрес. Вашето заявление се появява в списъка няколко минути след съобщението за успешно подадено заявление:

fullsizerender

Балотаж на президентските избори на 13 ноември 2016 в чужбина. Къде, как, за какво.

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-2016

В неделя, 13 ноември 2016г., от 07:00 до 20:00 часа местно време ще се проведе втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Къде може да се гласува извън България?

Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху зелената стрелка на тази карта (източник: ЦИК).

Внимание: някои секции са с променени адреси спрямо първия тур на 6 ноември!

 • Лион (Франция)
 • Мюнстер (Германия)
 • Ница (Франция)
 • Палма де Майорка (Испания)
 • Сакраменто (САЩ)
 • Тараклия (Молдова)
 • Хюстън (САЩ)

Кой има право да гласува в чужбина?

Не се изисква предварителна регистрация или подаване на заявление!
Няма значение, дали сте гласували на първи тур.

Могат да гласуват всички български граждани

 • живеещи или временно пребиваващи в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 • навършили 18 години
 • които представят един валиден български документ за самоличност, като:
   • паспорт
   • лична карта
   • военна книжка

Ако горните три документа са с изтекла валидност, може да се гласува и с удостоверение, издадено от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за на нов документ, заедно с документа с изтекла валидност.

Колко задължително е „задължителното“ гласуване?

Гласуването на президентските избори според Изборния кодекс е „задължително“.

Санкцията при негласуване в два последователни избора от един и същи вид (президентски избори, парламентарни избори) е лишаване от изборни права. Това на практика означава, че най-рано за президентските избори през 2026 година може да има граждани, лишени от избирателни права, и то при условие, че не гласуват и сега, и на президентските избори през 2021 година.

Изборните права  могат да се възстановяват по административен път с „извинителна бележка“. Една от причините за „извинение“ е отсъствие от страната в деня на изборите. Централна избирателна комисия отказа да изработи критерии за преценка на „уважителните причини“ за неучастие в изборите. С други думи, тя не разполага с критерии, по които да провери, дали някой наистина е бил в чужбина в деня на гласуване или не. Така през 2021 година всеки може да заяви в обикновена декларация със свободен текст, че преди 10 години е бил в чужбина.

Затова може да се чувствате свободни да упражните или да не упражните правото си на избор само въз основа на личното си предпочитание, без каквато и да е принуда.

Как изглежда бюлетината за втори тур на президентските избори?

Образец за изборите за президент и вицепрезидент свалете от сайта на ЦИК  от тук
Ново: съществува квадратче „не подкрепям никого“ (третото).

Как можете да си спестите време в изборния ден?

Ако не сте подавали електронно заявление за гласуване в секция извън страната (списък на успешно подадените заявления тук), ще трябва в изборния ден на място да попълните една декларация.

Ако искате да си спестите време, може да свалите формуляра от сайта на ЦИК от тук, да го отпечатате, попълните и подпишете със син химикал предварително.

Какъв е изборът по същество за президентските избори?

Заключителен дебат между Цецка Цачева и Румен Радев, 10.11.2016г. (1 час и 40 минути) – видео в You Tube.

Секции Цюрих и Базел 2016: Резултати от първи тур на президентските избори и референдума

СЕКЦИЯ ЦЮРИХ

%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d1%86%d1%8e%d1%80%d0%b8

%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b2-%d1%86%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%85-2016

Източник (ЦИК):

СЕКЦИЯ БАЗЕЛ

%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5

%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%bb-2016

Източник (ЦИК):