Принципи на партньорско сътрудничество с институциите

Мрежата на изборните доброволци по света предлага партньорско сътрудничество с ДКП, МВнР и ЦИК.

Под „партньорско сътрудничество“ разбираме сътрудничество, което се основава на следните принципи:

Законосъобразност

Сътрудничеството е в рамките на законите, по специално Изборния кодекс. Съобразяваме се и с юридическата рамка и конкретика в страните, в които живеем.

Целесъобразност, добронамереност и споделена отговорност

Обстоятелствата, при които се организират избори в чужбина, изискват гъвкавост, иновативност и отдаденост на мисия и кауза. Решенията, които се взимат и които излизат от рамката на обичайната практики, се взимат и изпълняват на добра воля. И двете страни носят споделена отговорност за тези решения и техните последствия.

Конструктивна критичност

Българските институции далеч не са образец за ефективност и ефикасност, на фона на това, което познаваме като стандарти в държавите, в които живеем. Запазваме си правото на граждани да критикуваме публично институциите, включително ДКП, МВнР и ЦИК, техните решения, действия и отношение към гражданите. Отправяме при необходимост конструктивни предложения за подобрение, на които държим най-малкото да получим потвърждение, че са получени и прочетени.

Прозрачност

Очакваме двустранна комуникация и пълнота на предоставяната и обменяна информация. Общовалидни информации (вкл. инструкции и указания) се публикуват публично, на страниците на ДКП и МВнР. Тези информации не се съобщават само по мейл, по телефон, на лична среща или по други двустранни информационни канали.

Равнопоставеност

Доброволците не се служители на ДКП, МВнР или ЦИК. Те служат преди всичко на своите сънародници по места. Доброволците, извън законно установените случаи, не са задължени да се подчиняват на заповеди и инструкции на институциите. Де юре доброволците носят отговорност едва от момента на решението на ЦИК за назначаване съставите на СИК извън страната.

Де факто доброволците поемат гражданска отговорност (организационна, финансова, междуличностна) месеци преди това. Де факто изборните доброволци носят отговорност само в деня на подготовка на изборния ден и в самия изборен ден.

СИК са автономни организационни структури и не се отчитат на ДКП или МВнР, а директно на ЦИК.

Взаимно уважение и респект, запазване на гражданското достойнство на доброволците и на служебното достойнство на служителите на институциите

Запазването на служебното достойнство не може да има приоритет в случаите на необходимост от градивна критика.

Признаване на приноса

Изборните доброволци по света имат ключов принос за случването на изборите. Препоръчително е този принос да бъде изразен по-конкретен начин. Без инициативата и работата на изборните доброволци по света, нямаше да бъде създадена нито една изборна секция по света извън ДКП, а също така и броят секции в ДКП щеше да бъде по-малък.