Доброволческа мрежа „Избори и референдуми в чужбина“ (карта)

  • На следната карта са изобразени местата по света, в които доброволческата мрежа „секционисти“ има свои представители, както и местата, в които се търсят доброволци или контакт с вече съществуващи местни координатори и доброволчески екипи:

Изборните секции в чужбина не възникват от само себе си. Хаотичното подаване на заявления в продължение на 3-4 седмици обикновено не води до успешно събиране на необходимия брой. Необходима е целенасочена координация на процеса.

Зад всяка успешно отворена секция стои поне един активен български гражданин. Често около него се формира малък локален екип съмишленици, които:

  • подемат инициативата за отваряне на изборна секция, информират активно и координират усилията на своите сънародници от местната общност
  • съветват своите сънародници по технически въпроси и въпроси, свързани с изборните права, попълване на заявления, декларации и т.н.
  • поддържат комуникацията с представителите на най-близкото дипломатическо и консулство представителство (ДКП) на България
  • спомагат за сформиране на екип за секционните избирателни комисии (СИК)
  • организират и провеждат изборния ден като членове на СИК, съвместно с представителите на ДКП
  • участват в изборния процес извън България като наблюдатели или членове на инициативни комитети

Значителна част от местните координатори по света са обединени от 2014 г. в неформална мрежа от стотици доброволци.

В нея те

  • общуват дистанционно
  • споделят опит, добри практики и информация
  • координират съвместни действия на Мрежата и сродни организации в защита на изборните права на българските граждани по света на ниво ДКП, Министерство на външните работи и Централна избирателна комисия.

%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0