Референдум 2014: резултати от проверката за валидност на подписите

Проверката на служба ГРАО, продължила 66 дни, установи 463 326 валидни подписа от внесени 571 612. Невалидните подписи са 108 286, като при 22 000 причината е сгрешен адрес.

В срок до 1 месец

  • инициативният комитет има възможност да отстрани пропуските, като допълни липсващите данни в невалидните подписи. Нови подписи не могат да се събират. Срокът за събиране на подписи изтече на 6 май 2014.
  • правната комисия на НС трябва да излезе с предложение за решение дали да има референдум.

При положение, че не са събрани 500 000 валидни подписа, Народното събрание не е задължено, но може – в срок до 3 месеца – да вземе решение за провеждане на референдум.

Източник: www.novini.bg

Край на кампанията за събиране на подписи за референдума за нова изборна система

6 май 2014 е последният ден, в който предадени подписи в служба ГРАО ще бъдат проверявани за валидност. Последните събрани подписи от чужбина се приемат на адреса на Инициативния комитет за референдума и биват предавани на служба ГРАО.

Бланките с подписи от чужбина се очакват до 7 март за стартиране на проверка в служба ГРАО

Подписката за Референдум за нова изборна система е в разгара си.

До 7 март се очакват да бъдат получени в София досега събраните бланки с подписи на българи, живеещи в чужбина.

На 10 март ще се внесат в Народното събрание всички събрани до момента подписи в страната и чужбина и ще се стартира проверка на валидността им в служба ГРАО.

Целта е по възможност Референдумът да се състои заедно с Евроизборите в края на месец май.

Паралелно ще продължи събирането на подписи от българите в чужбина, като крайният срок за получаване на бланките в София остава 6 май 2014.