Как да се освободя от здравноосигурителни задължения в България, възникнали поради това, че съм бил член на секционна избирателна комисия (СИК) в чужбина?

Вие сте български гражданин, живеещ в чужбина и

  • някога сте подали заявление за освобождаване от здравноосигурителни вноски (по чл. 40а от Закона за здравното осигуряване)
  • след това сте участвали в състав на СИК извън страната в периода 2014-2017 година
  • имате възникнали здравноосигурителни задължения вследствие на нежелано реактивиране на здравния Ви статус след  внесени  в НАП здравноосигурителни вноски от страна на МВнР поради участието Ви в СИК

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАТРУПАНИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Процедурата включва 3 стъпки.

Стъпка 1.

Направете на следния адрес https://www.nap.bg/link?id=104 онлайн-проверка на своя здравен статус за наличие на здравноосигурителни задължения

  • Не дължите нищо, ако резултатът от проверката гласи: „Лицето е изключено от здравно осигуряване“. Това означава, че някога подаденото от Вас заявление за освобождаване от здравни вноски все още е в сила. Не е необходимо за правите нищо повече.
  • Ако резултатът от проверката гласи „Лицето е с невъзстановени здравноосигурителни права“, потенциално дължите здравни осигуровки

Сигурен белег, че здравният Ви статус е бил реактивиран поради участие в СИК в чужбина, е ако отсъстващите месеци в списъка на „Месеци без здравно осигуряване“  (т.е. месеците, за които са внесени вноски за здравно осигуряване), съвпадат с месеците, в които са провеждани избори или референдуми в чужбина, както следва:

  • месец март 2017: предсрочни парламентарни избори (виж на картинката – липсва месец 3 за 2017 година)
  • месец ноември 2016: избори за президент и вицепрезидент (начало на задълженията е месец 12, защото за месец 11 са внесени здравни вноски, виж на картинката)

Понеже справката е само за 5 години (60 месеца) назад, от нея не може да разберете със сигурност, дали имате активиране на здравния статус поради участие в СИК извън страната, ако сте участвали:

  • на референдума през октомври 2015 година
  • на извънредните парламентарни избори през октомври 2014 година

За да поискате здравният Ви статус да бъде върнат служебно в предишното положение т.е. „Лицето е изключено от здравно осигуряване“, трябва да извършите описаните в стъпки 2 и 3 действия.

Стъпка 2.

На сайта на МВнР (https://www.mfa.bg/bg/, списък в очертаното с червено меню) намерете отговорното дипломатическо представителство, организирало съответните избори:

Стъпка 3.

Изпратете по мейл заявление до съответното дипломатическо представителство на Република България със следния текст:

До
(Посолство/Генерално консулство/Консулство/Постоянно представителство)

ЗАЯВЛЕНИЕ

От: (три имена)
ЕГН:

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка със заповед ФС-95-00-1 / 16.03.2020 на МВнР заявявам, че желая да бъдат заличени данните ми за здравно осигуряване от регистъра на Националната агенция за приходите, за периода след участието ми в СИК извън страната, както следва

Година на участие в СИК 
Месец на участие в СИК 
Населено място на провеждане на изборите 
Съгласно Решение на ЦИК (линк)Намерете линка в списъка по-долу

Очаквам настоящето заявление да бъде изпратено до дирекция „Бюджет и финанси“ на МВнР, за предприемане на следващи действия от страна на МВнР за заличаване от НАП на данните от натрупаните задължения по здравното ми осигуряване.

Моля да потвърдите получаването на това заявление и да ми върнете с обратен мейл неговия входящ номер.

С уважение,

Линкове към Решения на ЦИК за назначаване в СИК извън страната в периода 2014-2017 година

  • За всеки отделни избори или референдум е валидна последната заповед, където и споменато Вашето име:
2017, парламентарни избори, 26.03.2017
https://www.cik.bg/bg/decisions/4662/2017-03-28
https://www.cik.bg/bg/decisions/4656/2017-03-26
https://www.cik.bg/bg/decisions/4650/2017-03-26
https://www.cik.bg/bg/decisions/4646/2017-03-26
https://www.cik.bg/bg/decisions/4636/2017-03-25
https://www.cik.bg/bg/decisions/4625/2017-03-24
https://www.cik.bg/bg/decisions/4611/2017-03-23
https://www.cik.bg/bg/decisions/4591/2017-03-22
https://www.cik.bg/bg/decisions/4550/2017-03-20
https://www.cik.bg/bg/decisions/4492/2017-03-11
2016
1 тур президентски избори и референдум, 06.11.2016
2 тур, президентски избори, 13.11.2016
https://www.cik.bg/bg/decisions/4015/2016-11-13
https://www.cik.bg/bg/decisions/4006/2016-11-13
https://www.cik.bg/bg/decisions/4005/2016-11-12
https://www.cik.bg/bg/decisions/4003/2016-11-12
https://www.cik.bg/bg/decisions/3997/2016-11-11
https://www.cik.bg/bg/decisions/3980/2016-11-06
https://www.cik.bg/bg/decisions/3979/2016-11-06
https://www.cik.bg/bg/decisions/3978/2016-11-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/3971/2016-11-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/3968/2016-11-04
https://www.cik.bg/bg/decisions/3954/2016-11-03
https://www.cik.bg/bg/decisions/3900/2016-10-30
https://www.cik.bg/bg/decisions/3894/2016-10-29
https://www.cik.bg/bg/decisions/3849/2016-10-24
2015, референдум, 25.10.2015
https://www.cik.bg/bg/decisions/2748/2015-10-22
https://www.cik.bg/bg/decisions/2720/2015-10-21
https://www.cik.bg/bg/decisions/2695/2015-10-20
https://www.cik.bg/bg/decisions/2639/2015-10-17
https://www.cik.bg/bg/decisions/2599/2015-10-14
2014, парламентарни избори, 05.10.2014
https://www.cik.bg/bg/decisions/1290/2014-10-08
https://www.cik.bg/bg/decisions/1280/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1275/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1274/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1269/2014-10-05
https://www.cik.bg/bg/decisions/1263/2014-10-04
https://www.cik.bg/bg/decisions/1227/2014-10-03
https://www.cik.bg/bg/decisions/1208/2014-10-02
https://www.cik.bg/bg/decisions/1156/2014-09-30
https://www.cik.bg/bg/decisions/1099/2014-09-27
https://www.cik.bg/bg/decisions/1037/2014-09-22