Как да предпазим изборните доброволци от безхаберието на ЦИК в изборната нощ

Should I Stay or Should I Go? - Counseling Phoenix Scottsdale

Най-напред: какво означава „успех“ за изборните доброволци по света?

Какво е успех за изборните доброволци? Максимален брой отворени секции? Максимален брой гласували?

Има и нещо още по-важно. И това е дългосрочният доброволчески ангажимент за следващи избори. Дългосрочното гарантиране на отварянето на изборната секция

Нека си дадем сметка, че като местни координатори инвестираме време в намиране и обучаване на изборните доброволци. Екипът, който се създава за всяка една секция, е ценен човешки капитал. Особено, ако е добър екип. Желателно е, този екип или поне повечето негови членове да участват и за в бъдеще в секционни избирателни комисии.

За секциите на изборите на 11 юли 2021 година става въпрос за над 4000 души човешки доброволчески капитал.

Безхаберие на ЦИК в изборната нощ. За пореден път.

Практиката показва, че в много СИК по света се чака с часове до окончателното разпускане на изборните комисии и в крайна сметка работният ден за членовете на СИК може да достигне и дори да надвиши 24 часа. Това преживяване има изключително деморализиращ ефект върху дългосрочния ангажимент на изборните доброволци. Масовите откази за повторно участие в СИК са исторически факт.

Дълбоко в същността си, проблемът е свързан с отношението на държавните институции към българските граждани и по-специално към доброволците. Те не се считат за равноправни партньори в процеса, а като подизпълнители на задачи. Въпреки че изборите доброволци поемат огромни отговорности и благодарение на тях всъщност се случват изборите извън страната, техните права и интереси не биват защитавани по подобаващ начин.

Недопустимо е български граждани да бъдат карани да работят на 24-часови смени. Садистичната практика в България, членовете на секционните избирателни комисии да чакат в РИК с чувалите с изборни книжа и да чакат с часове да бъдат приети, се пренася и в чужбина, като за секциите извън страната, ЦИК играе ролята на РИК.

За изборите на 11 юли 2021 година ще има рекорден брой секции извън страната, чиито почти 800 протокола и особено тези от Европа ще пристигнат приблизително по едно и също време в ЦИК. За приемането на всеки протокол е необходимо един от 15-члена на ЦИК да потвърди с подпис коректността на протокола, като не всички членове на ЦИК участват в този процес. Още от сега е ясно, че се върви към блокаж на процеса поради липса на капацитет и желание в ЦИК за решение на проблема.

Нека да припомним също така, че според чл. 98 от изборния кодекс, членовете на секционните избирателни комисии се водят в неплатен отпуск в деня след изборите (понеделник). Докато в страната този законов текст има смисъл и се изпълнява, то извън страната това не е така и няма как да бъде така. Решенията на ЦИК не могат да служат за документ пред работодателя в чужбина за излизане в неплатен отпуск.

Чл. 98. (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Членовете на секционната избирателна комисия се освобождават от служебните или трудовите им задължения за деня преди изборите, за изборния ден и за следващия ден. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане – полагащия им се платен годишен отпуск. Изречение второ не се прилага за членовете на секционните избирателни комисии извън страната, командировани от министъра на външните работи. Заповедта за командировка се представя на работодателя, съответно органа по назначаване на командированото лице.

Какво е решението?

Решението е гражданите, които гласуват за една демократична България, да придобият гражданска смелост и да защитят своите собствени граждански права чрез поведението си, без да правят компромис с качеството на изборния процес.

Добрите и проверени от години практики извън страната са следните:

 1. Секционната избирателна комисия, без да бърза, отделя необходимото време и внимателно преброява бюлетините и съставя изборните протоколи. Изключително важно е да не допускат елементарни грешки поради бързане и стрес.
 • Спазват се внимателно указанията в Приложение 9 на Методическите указания.
 • След изпращане на изборните протоколи и на резултатите и получаване на потвърждение, че те са приети, секционната избирателна комисия събира всички изборни материали, все едно е приключила работата си, запечатва ги в пликовете и в чувала (торбата), а членовете на секционните избирателни комисии полагат своите подписи на указаните по Методическите указания места. Помещението бива почистено и подредено.
 • Ако до тогава все още не е получено потвърждение (разписка), секционната избирателна комисия напуска изборното помещение. Членовете й се прибират по домовете си и се наспиват като нормални хора, с изключени телефони.
 • На сутринта отговорникът за комуникацията (връзката с ЦИК посредством ВКП – временният комуникационен пост) преглежда мейла и констатира наличието на разписка или на някакво друго съобщение и съответно предава информацията на своите колеги.
 • Имаме два варианта:

  Вариант 1: Протоколите се приемат без нужда от корекции.

Вариант 2: В случай, че е констатирана грешка и се налагат корекции в протоколите, е необходимо членовете на секционната избирателна комисия да се срещнат в удобно за тях време в понеделник – било то сутринта или след приключване на работното време – и да се подпишат до направената корекции на съответната страница на протокола,  тази страница да бъде сканирана и интегрирана отново в протокола. Коригираният и сканиран протокол бива изпратен отново по мейл на централната избирателна комисия.

А как да се отнасяме с командирования представите на посолство и консулство или на служителя от България?

В общия случай, командированият представител на държавата, особено ако е с малък практически опит, заема формална позиция, че трябва да се изчака потвърждението (разписката) от ЦИК. Също така, той се позовава на изричните указания на ЦИК и на Външно министерство.

Нека най-напред да припомним, че

 • секционната избирателна комисия е колективен орган и всеки един член има равно право на глас при вземане на решения
 • няма такова законодателство, което да принуждава български гражданин да работят 24-часа без почивка за сън.
 • прибирането на членовете на секционните избирателни комисии по домовете не е равносилно на разпускане на изборната комисия, ако след това членовете имат готовността и отговорността да се съберат отново, в случай на нужда. В този смисъл, няма нужда от формално решение на СИК, за да си дадат членовете заслужена почивка до сутринта на следващия ден.
 • Призоваването за „спазването на закона“ (Изборния кодекс) чрез нарушение на Кодекса на труда също е нарушение на закона

Евентуален проблем може да създаде часът за обратен полет на командирования представител на държавата (ако е дошъл със самолет). Това трябва да се уточни предварително. В краен случай, за да се спести време, командированият може при взаимна уговорка да посещава колегите си един по един по домовете или работните им места през деня, за да вземе техните подписи. Отново подчертаваме, че тези ситуации са редки, особено ако е положено старание за оформяне на изборните документи.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s