Изборите в чужбина през 2021 г. са по-евтини от тези в България. Благодарение на българските изборни доброволци.

В публичното пространство и в политическия дебат в България често се твърди, че изборите в чужбина са скъпоструващо упражнение. Тяхната „висока“ цена съответно е един от аргументите против създаване на възможности за пълноценно упражняване на изборните права, гарантирани от Конституцията, например, чрез откриване на достатъчен брой изборни секции, с които да се обхванат местните български общности по света.

Две запитвания до Министерство на външните работи по Закона за достъп до обществена информация (на Временните обществени съвети на българите по света тук и на Мрежата на български изборни доброволци в чужбина тук) бяха обобщени и допълнени с данни на Централната избирателна комисия и МВнР (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Данните се отнасят за парламентарните избори на 5 октомври 2014 година и на 4 април 2021 година. На тях се образуват съответно 428 и 464 изборни секции извън страната, от които съответно 329 и 346 извън сградите на българските посолства и консулства (ДКП).

Данните ни дават възможност да направим анализ и оценка на разходите за организиране и провеждане на парламентарни избори в и извън България, както и да оценим приноса на българските изборни доброволци за намаляване на разходите извън страната.

Разходи на гласоподавател извън страната на изборите на 4 април 2021г. с 25% по-малки от тези в България

Средните разходи на един гласоподавател са обективен критерий за сравнение, къде изборите са по-скъпи – в България или извън страната.

На изборите на 5 октомври 2014 разходите на гласоподавател в България и извън страната са приблизително еднакви (9 лева спрямо 9.50 лева).

На изборите на 4 април 2021 г. разходите на гласоподавател извън страната са с 25% по-малки от тези извън страната (15.06 лева спрямо 19.97 лева).

Една от причините за тези разлики е фактът, че в чужбина не е нужна денонощна охрана на изборните помещения и материали в СИК, както и охрана на транспорта на изборните материали към СИК и от СИК към РИК. Друга причина е, че в една секция в чужбина гласуват средно повече избиратели, отколкото в една секция в страната.

Структура на разходите извън страната

В детайлната разбивка на разходите прави впечатление високата сума за преносими компютри за изборите на 4 април 2021г. – почти 330 000 лева. Вероятно изборите са послужили на МВнР като повод за снабдяване на посолствата и консулствата с нови лаптопи. Можем да очакваме това разходно перо да е значително по-ниско в разходите за изборите на 11 юли 2021г.

В анализа на структурата на разходите, с цел постигане на сравнимост на разходите за двата избора, проведени извън страната, за които разполагаме с данни, ще изключим еднократните разходи за набавяне на дълготрайно институционално оборудване (преносими компютри), както и извънредните разходи, свързани с пандемията от ковид 19 (материали за защита, наем на допълнителен персонал, добавка от 50% към заплащането на членовете на СИК).

На долните диаграми се виждат основните разходни пера, подредени по техния размер:

Най-големият разход е за командировани служители от България

Разходите за командироване на служители имат най-голям дял от общите разходи – 56% на изборите на 05.10.2014 и 33% на изборите на 04.04.2021 г. Същевременно, на изборите през април 2021 са командировани 2.4 пъти по-малко служители в сравнение с тези от октомври 2014 (160 спрямо 388).

Средният разход за командироване на 1 служител на МВнР е сравнително висок – 2000 лева на изборите на 05.10.2014 и 4542 лева за изборите на 04.04.2021г.

За сравнение: средните разходи за създаване на една изборна секция извън страната, без разходите за командировки, са били съответно 1416 лева на 05.10.2014 и 2777 лева 04.04.2021г. (без извънредни разходи във връзка с ковид 19).

С други думи, командироването на служител от ДКП или от България за член на СИК извън страната струва повече от всички останали разходи за създаването на една секция извън страната.

Препоръки към институциите, отговорни за организиране и провеждане на изборите извън страната (ЦИК, МВнР и ДКП)

  1. Назначаването на изборен доброволец за представител на министъра на Външните работи в СИК извън страната да става все по-масова практика. Това се оказва мярката, която най-ефективно довежда до спестяване на разходите за изборите в чужбина. Тази мярка беше предложена от Временните обществени съвети на българите по света още преди години. За съжаление, не здравият управленски разум, а пандемията от ковид 19 принуди българските институции да я приложат. Трудът на този изборен доброволец е логично да бъде по-високо заплатен.
  2. Да бъде преустановена практиката, служителите на посолствата и консулствата да упражняват натиск над изборните доброволци непременно да търсят и намират безплатни или възможно най-евтини помещения, особено в страните, в които местните власти не предоставят безплатно такива помещения. Вижда се, че наемите за зали представляват една малка част от общите разходи.
  3. Да бъде преустановена практиката, съставите на СИК извън страната да имат минимум членове. Разходите за заплати на членове на СИК също представляват една малка част от общите разходи. Разширяването на съставите с по още 2 члена на СИК – където това е нужно – ще доведе до по-поносимо физическо и психическо натоварване и до дълготраен ангажимента на изборните доброволци, без това да води до чувствително увеличаване на общите разходи за провеждане на избори.
  4. МВнР и ДКП трябва да започнат да използват професионални куриерски услуги за транспортиране на изборните материали до СИК извън страната и за тяхното връщане обратно до ДКП, вместо да плащат на изборните доброволци да извършват тази работа. Тук не става въпрос толкова за пестене на средства, а за респект към гражданските човешки ресурси чрез неангажиране на българските изборни доброволци с несвойствена, излишна и времеемка работа, която се отразява изключително негативно на тяхната дългосрочна доброволческа мотивация.

Заключение

За да може СИК, съставен изцяло от изборни доброволци, без нито един представител на българска институция, да върши качествена работа, е необходима трайна промяна на отношението към тях от страна на институциите, отговорни за организиране и провеждане на изборите извън страната, в посока партньорско сътрудничество. Това ще гарантира техния дългогодишен, а не еднократен граждански ангажимент. Натрупаният и многократно използван доброволчески опит е от полза за качеството на изборния процес.

Мрежата на българските изборни доброволци по света показала с дейността от 2014 година насам, че е възможно създаването на постоянна изборна администрация в чужбина, съставена изцяло от изборни доброволци.

Този подход на работа между институции и граждани води до ниски разходи за организиране и провеждане на изборите в чужбина.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОФИЦИАЛНИ ДАННИ

Данни за разходите за избори в чужбина, получени по ЗДОИ

Категория разходиИзбори на 05.10.2014Избори на 04.04.2021
1. Командировки775’954726’751
2. Наеми на зали146’988260’457
3. Материално-техн. обезпечаване249’4751’057’061
в т.ч.: техническо оборудване59’89514’662
      преносими компютри0328’995
      мултифункционални устройства094’076
      оформяне на помещения и урни19’739138’488
      спомагателни материали77’920203’585
      мобилен интернет и телефони91’92173’005
      материали за защита от ковид 19 (маски, дезинфектанти, защитни прегради и т.н.)0159’106
      наемане на допълнителен персонал извън състава на СИК за осигуряване на спазването на мерките срещу ковид 19 в изб. ден045’144
4. Изпращане на изборните книжа10’61392’696
5. Заплащане членовете на СИК130’135497’851
6. Други68’84879’754
      вода, закуски за членовете на СИК68’84879’754
Общо реални разходи извън страната1’382’0132’714’570
Общо реални разходи извън страната без еднократни * или извънредни разходи **1’382’0132’015’375

* еднократни разходи: за закупуване на институционално оборудване (преносими компютри)

** извънредни разходи: във връзка с ковид-19 (защита, наемане на допълнителен персонал и 50% добавка към заплащането за члена на СИК)

Допълнителни официални данни (източниците са дадени в линк)

Избори на 05.10.2014Избори на 04.04.2021
Общи разходи за изборите (лева)31’600’00065’700’000
Разходи за изборите в България30’217’98762’985’430
Общо гласували3’500’5853’334’283
в т. ч. гласували извън страната144’959180’243
          гласували в България3’355’6263’154’040
Брой избирателни секции извън страната428464
Брой секции извън страната извън ДКП329346
Брой командировани от ЦУ на МВнР 388160

Резултати от анализа на данните

Избори на 05.10.2014Избори на 04.04.2021
Разходи на избирател извън страната (лева)9.5315.06
Разходи на избирател в България (лева)9.0119.97
Разходи на 1 командирован от МВнР (лева)20004542
Среден наем на помещение за секция извън ДКП447753
Средни разходи за 1 секция извън страната (без еднократни или извънредни разходи) (лева)32294343
Средни разходи за 1 секция извън страната (без еднократни или извънредни разходи и без разходи за командировки) (лева) 14162777

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s